Liczba gości: 837
Data wszczęcia postępowania: 2020-10-09
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 7 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 7 zadań:
Zadanie nr 1 – teren Rejonu w Elblągu:
- S7 na odcinku Granica Województwa - Węzeł Elbląg Wschód (od km 48+850 do km 62+811);
- DK nr 22 na odcinku Stare Pole - Elbląg (od km 372+234 do km 386+874).
Zadanie nr 2 – teren Rejonu w Ostródzie:
- S7 odc. węzeł Miłomłyn Południe - węzeł Olsztynek Zachód (w km S7g 53+679-89+535, S7j 0+000-1+734);
- DK 15 odc. Brzozie - Ostróda (w km DK15 312+808-361+029);
- DK 16 odc. Zawda - Zawady Małe (w km DK16 16 40+507-50+402+000, DK16b 0+000-2+438, DK16 53+011-100+257, DK16g 0+000-4+996, DK16h 0+000-9+070, DK16 107+328-114+208).
Zadanie nr 3 – teren Rejonu w Olsztynie:
- S7j od km 1+734 do km 46+850 (odc. węzeł Olsztynek Zachód - węzeł Napierki),
- S51b od km 0+000 do km 5+700 (obwodnica Olsztynka);
- S51c od km 1+000 do km 14+572 (odc. węzeł Tomaszkowo - węzeł Olsztynek Wschód);
- 58c od km 0+000 do km 2+371 (odc. Ameryka - Olsztynek);
- 58 od km 0+000 do km 37+466 (odc. Olsztynek - Jedwabno);
- DK 16 od km 114+208 do km 132+219 (odc. Dłużki - obw. Olsztyna);
- DK 16i od km 0+000 do km 8+842 (odc. Olsztyn Zachód - węzeł Olsztyn Południe);
- S51/16i od km 8+842 do km 24+320 (odc. Węzeł Południe - Węzeł Wschód);
- DK 16c od km 24+320 do km 25+917 (odc. obręb Wójtowo);
- DK 53 od km 5+454 do km 25+825 (odc. Szczęsne - Pasym).
Zadanie nr 4 – teren Rejonu w Lidzbarku Warmińskim:
- DK 16c odc. Olsztyn - Borki Wielkie od km 2+548 do km 39+992 (droga serwisowa w km 15+407 w odniesieniu do drogi głównej);
- DK 16 odc. Borki Wielkie - Mrągowo od km 188+990 do km 202+298;
- DK 51 odc. Lidzbark Warmiński-Barcikowo od km 40+450 do km 67+881;
- DK 51a odc. Barcikowo-Spręcowo od km 0+000 do km 8+900;
- DK 51 odc. Spręcowo-Dywity od km 76+927 do km 83+184;
- DK 57 odc. Bartoszyce -Dźwierzuty od km 0+000 do km 65+793.
Zadanie nr 5 – teren Rejonu w Giżycku:
- DK 16 odc. Mrągowo - Mikołajki - Mrągowo od km 203+998 do km 261+730;
- DK 59 odc. Giżycko - Mrągowo od km 0+000 do km 38+601;
- DK 59 b odc. Obwodnica Mrągowo od km 0+000 do km 6+600;
- DK 63 odc. Gr. Państwa -Giżycko - Orzysz od km 0+000 do km 69+252.
Zadanie nr 6 – teren Rejonu w Szczytnie:
- DK58 odc. Babięta-Ruciane Nida od km 82+085 do km 105+574;
- DK59 odc. Mrągowo – Piecki - Nawiady oraz Mojtyny-Stare Kiełbonki-Rozogi od km 43+500 do km 86+544;
- DK59A odc. Nawiady-Mojtyny od km 0+00 do km 4+345;
- DK53 odc. Pasym-Szczytno-Rozogi-Krysiaki (granica woj.) od km 25+825 do km 80+693;
- DK57 odc. Dźwierzuty-Szczytno-Wielbark-Wyżegi (granica woj.) od km 65+793 do km 112+994;
- DK58 odc. Jedwabno-Szczytno-Babięta od km 37+466 do km 82+085.
Zadanie nr 7 – teren Rejonu w Ełku:
- DK 16d km 0+000 do km 5+401;
- DK 16 km 296+304 do km 323+234;
- DK 65a km 0+000 do km 5+134;
- DK 65 km 71+106 do km 89+792.
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.38.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj