Liczba gości: 715
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-22
Przedmiot zamówienia: Obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) krajowych w sezonie zimowym 2020/2021 na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 3 zadania (II postępowanie)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa Punktów Zimowego Utrzymania Dróg (PZUD) krajowych w sezonie zimowym 2020/2021 na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na 3 zadania
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.40.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 206953
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
drukuj