Liczba gości: 296
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-18
Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników w miastach i poza miastami w Rejonie w Elblągu w ciągu dróg krajowych nr S7i, S7g, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników w miastach i poza miastami w Rejonie w Elblągu w ciągu dróg krajowych nr S7i, S7g, odc. Węzła Elbląg Południe km 58+950 do Węzeł Pasłęk Północ km 13+272, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.42.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej (ID 187330) pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj