Liczba gości: 374
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-16
Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w sezonach zimowych 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 w podziale na 3 zadania
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w sezonach zimowych 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 w podziale na 3 zadania:
Zadanie nr 1: droga krajowa nr 22 odc. od km 372+638 do km 386+874;
Zadanie nr 2: droga krajowa nr S7g odc. od Węzła Pasłęk Północ km 13+272 do Węzła Miłomłyn Północ km 53+679;
Zadanie nr 3: DK nr 57 na odc. Biesowo – Biskupiec- Dźwierzuty od km 35+508 do km 65+793 + m. Biskupiec
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.39.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej (ID 187330) pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj