Liczba gości: 338
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-15
Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w sezonach zimowych 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 w podziale na 7 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie w sezonach zimowych 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 w podziale na 7 zadań:
Zadanie nr 1: droga S7 od Węzła Elbląg Południe km 58+950 przez W. Elbląg Zachód km około 55+308 do granicy województwa km 48+850;
Zadanie nr 2: DK 16c i 16 Wójtowo – Borki Wielkie 2+548 – 39+992, Borki Wielkie – Marcinkowo 188+990 – 202+298;
Zadanie nr 3: DK nr 51 m. Bartoszyce; DK 51 Granica Państwa- Plęsy;
Zadanie nr 4: DK 51 m Lidzbark Warmiński; DK 51 Osieka- Lidzbark Warmiński;
Zadanie nr 5: DK nr 51 i nr 51a na odc. Lidzbark Warmiński - gr. m. Olsztyn wraz z Dobrym Miastem;
Zadanie nr 6: DK nr 57 na odc. Szwarunki- Lutry od km 0+000 do km 33+560 + m. Bisztynek;
Zadanie nr 7: DK nr 16 odcinek: Biskupiczki – Ostróda, drogi krajowej nr 16g odcinek: Ostróda – skrzyżowanie z DK nr 15 Ryńskie
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.36.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej (ID 187330) pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj