Liczba gości: 530
Data wszczęcia postępowania: 2020-07-07
Przedmiot zamówienia: Montaż, utrzymanie, demontaż siatki przeciwśnieżnej oraz dostawę siatki i kołków do siatki w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, w podziale na 7 zadań
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.28.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej: LINK DO POSTĘPOWANIA
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj