Liczba gości: 718
Data wszczęcia postępowania: 2020-07-02
Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, oddział w Olsztynie, w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (3 sezony) z podziałem na 2 zadania
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.29.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej: LINK DO POSTĘPOWANIA
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj