Liczba gości: 310
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-30
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej pojazdów w ruchu w ciągu drogi krajowej nr S7 na odcinku Elbląg–Ostróda w m. Liksajny w km ok. 45+000 po prawej stronie i w km ok. 39+000 po lewej stronie
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.22.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/191341/biezace-utrzymanie-systemow-preselekcji-wagowej-pojazdow-w-ruchu-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-s7-na-odcinku-elblag-ostroda-w-m-liksajny-w-km-ok-45-000-po-prawej-stronie-i-w-km-ok-39-000-po-lewej-stronie


pod numerem Id 191341
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj