Liczba gości: 634
Data wszczęcia postępowania: 2020-03-10
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie estetyki dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon w Lidzbarku Warmińskim
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.10.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 172666
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj