Liczba gości: 725
Data wszczęcia postępowania: 2019-11-04
Przedmiot zamówienia: Sprzątanie i utrzymanie w czystości budynków oraz posesji należących do GDDKiA Oddział w Olsztynie w podziale na zadania
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.29.2019.F-2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/148788/sprzatanie-i-utrzymanie-w-czystosci-budynkow-oraz-posesji-nalezacych-do-gddkia-oddzial-w-olsztynie-w-podziale-na-zadania
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj