Liczba gości: 2123
Data wszczęcia postępowania: 2019-09-10
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno – Olszyny
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.13.2019.I-4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/138250/rozbudowa-drogi-krajowej-nr-53-na-odcinku-szczytno-olszyny
ID postępowania 138250
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj