Liczba gości: 686
Data wszczęcia postępowania: 2019-08-14
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu Obwód Drogowy w Elblągu; Droga Krajowa nr S7i, km 48+850 – 57+116; 76+579 - 77+315, na odcinku Granica Województwa – Obwodnica Elbląga
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.37.2019.Z-4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/134010/biezace-utrzymanie-obiektow-inzynierskich-na-drogach-krajowych-administrowanych-przez-gddkia-oddzial-w-olsztynie-rejon-w-elblagu-obwod-drogowy-w-elblagu-droga-krajowa-nr-s7i-km-48-850-57-116-76-579-77-315-na-odcinku-granica-wojewodztwa-obwodnica-el
ID postępowania 134010
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj