Ruszyła budowa obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74

GDDKiA Symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty potwierdzono rozpoczęcie budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74. Inwestycję na zlecenie lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuje konsorcjum trzech firm: HAK Construction z Katowic (lider), Dromet z Częstochowy i Cardo Mosty z Katowic (partnerzy). 21 lipca podpisano umowę, a wykonawca ma 21 miesięcy na oddanie trasy do użytkowania kierowcom. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.GDDKiA W ramach inwestycji powstanie obwodnica o długości 9,3 km prowadząca po południowo wschodniej stronie miasta. Trasa dwukrotnie będzie przechodzić nad linią kolejową a także przetnie dolinę rzeki Huczwa. Powstanie 29 obiektów inżynierskich: cztery mosty i siedem wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt oraz pięć jednopoziomowych skrzyżowań z drogami lokalnymi. Powstaną także drogi dojazdowe obsługujące ruch lokalny o łącznej długości 7,4 km oraz system szczelnego odwodnienia drogi. Prace budowlane będą kosztowały blisko 147,5 mln zł, a cała inwestycja, wraz z kosztami przygotowania dokumentacji, wykupu gruntów oraz nadzoru nieco ponad 179 mln zł.

Obwodnica po oddaniu do ruchu usprawni przejazd na drodze krajowej prowadzącej do przejścia granicznego w Zosinie. To przejście w przyszłości ma obsługiwać także ruch pojazdów ciężarowych.

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej budowana jest kolejna obwodnica – Frampola, także w ciągu drogi krajowej nr 74. Umowę na realizację podpisano 7 stycznia br. Wykonawca, konsorcjum firm: HAK Construction oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART, ma 20 miesięcy na ukończenie inwestycji. Budowa obwodnicy Frampola o długości 4,4 km będzie kosztowała ok. 51 mln zł.

 

Więcej o inwestycji