Wisłok Besko


PRZEBUDOWA MOSTU W MIEJSCOWOŚCI BESKO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 28 ZATOR-MEDYKA W KM 255+300, WRAZ Z WYKONANIEM I ROZBIÓRKĄ OBJAZDU ORAZ PRZEBUDOWĄ URZĄDZEŃ OBCYCH

 

  1. 1.       Ogólny opis inwestycji

 

            Projekt przewiduje budowę nowego ustroju nośnego, nowych filarów
i adaptację istniejących przyczółków. Ustrój nośny mostu stałego stanowić będzie w przekroju 14 sztuk belek strunobetonowych typu „T” o wysokości H=110 cm spiętych żelbetową płytą pomostu. Po zabetonowaniu ustrój będzie pracował jako belka ciągła trójprzęsłowa.

Dla potrzeb prowadzenia robót na moście stałym przy wyłączonym ruchu kołowym zostanie wybudowany objazd tymczasowy. Most objazdowy zaprojektowano z wykorzystaniem składanej konstrukcji systemu Bayley’a w postaci trzech przęseł w układzie ciągłym o rozpiętościach teoretycznych 26,65+27,45+26,65m. W ramach przebudowy mostu stałego skorygowana zostanie niweleta drogi na dojazdach do mostu oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna.

  

  1. 2.       REALIZATORZY  KONTRAKTU

 

Zamawiający:

Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Inspektor Nadzoru Koordynator:

mgr inż. Piotr Kopczyk

BIK-KOPCZYK mgr inż. Piotr Kopczyk

ul. Podwisłocze 36/101, 35-309 Rzeszów

Kierownik Projektu:

mgr inż. Marek Sowa

Projektant:

Biuro projektów i Ekspertyz Budowli Komunikacyjnych MOSTPROJEKT Sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 93, 31-521 Kraków

Projektant - dr inż. Zbigniew Skoplak

Kierownik Budowy:

mgr inż. Waldemar Wyszyński

Wykonawca:

      Konsorcjum firm

LIDER:

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych

MOSTY ŁÓDŹ S.A.

ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź

PARTNER:

Exkom-Mosty Sp. z o.o.

ul. Stary Rynek 6/203, 09-400 Płock

 

  1. 3.       Parametry techniczne obiektu

 

Długość całkowita mostu:       

84,47m

Konstrukcja nośna:     

belka ciągła trójprzęsłowa

Długość przęseł:

23,50m+27,00m+23,50m

Obciążenie projektowe:      

klasa A, wg PN-85/S-10030+C150 STANAG 2021

 

  1. 4.       Termin realizacji:  

- do 3 miesięcy od daty podpisania umowy – wykonanie objazdu tymczasowego

- do 12 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla objazdu tymczasowego – budowa mostu stałego

- do 3 miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla mostu stałego – rozbiórka objazdu tymczasowego

  1. 5.       Zdjęcia z budowy

 GDDKiA

 

GDDKiA

GDDKiA