Umowa na autostradę A1 Stryków – Tuszyn podpisana

W dniu 22 grudnia br. Generalna Dyrekcja DKiA podpisała umowę na „Projekt i budowę autostrady A1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 (od węzła „Stryków I” bez węzła) do km 335+937,65”. Umowę zawarto z Konsorcjum firm w składzie:Polimex-Mostostal S.A. (Lider); MSF Engenharia SA (Partner); MSF Polska Sp. z o.o. (Partner); DOPRASTAV a.s. (Partner); Zakład Robót Mostowych „MOSTMAR” Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka Jawna (Partner).

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi 1 158 689 880,68 zł brutto.

 

Termin realizacji zamówienia to 32 miesiące od daty zawarcia Umowy, okres realizacji zamówienia obejmuje również okresy zimowe. Harmonogram prac przewiduje wybudowanie odcinka autostrady A1 Stryków-w. Tuszyn o nawierzchni sztywnej i długości nieco ponad  37 km, do końca  III kwartału 2013 r.

Podpisanie umowy nastąpiło bezpośrednio po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

AUTOSTRADA A1 STRYKÓW-W. TUSZYN

Podstawowe parametry techniczne drogi:

-Klasa techniczna – A;

-Prędkość projektowa Vp - 120 km/h ;

-Kategoria ruchu - KR6;

-Dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś;

-Liczba jezdni – 2,

-Liczba pasów ruchu – 2x(2 x 3,75) m;

-Szerokość pasa awaryjnego - 3,00 m,

-Szerokość pobocza gruntowego - 1,25 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń brd oraz

ochrony środowiska);

-Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami dla odcinka autostrady po nowym przebiegu – 12,50 m w tym opaski

2x0,50 m (planowany II etap budowy autostrady obejmie dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach

do środka);

-Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami dla odcinka autostrady po istniejącym przebiegu za węzłem

„Tuszyn” – 4,50 m w tym opaski 2x0,50 m (planowany II etap budowy autostrady obejmie dobudowę dodatkowego

pasa ruchu na obu jezdniach na zewnątrz);

-Minimalna szerokość korony dla odcinka autostrady po nowym przebiegu – 36,00 m;

-Minimalna szerokość korony dla odcinka autostrady po istniejącym przebiegu – 28,00 m.