Wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę obwodnicy Frampola

Konsorcjum firm w składzie: HAK Construction oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART wyceniło na nieco ponad 33 mln zł budowę obwodnicy Frampola. Była to najkorzystniejsza oferta z trzynastu jakie wpłynęły w postępowaniu przetargowym.Jeśli w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty nie wpłyną odwołania to na początku przyszłego roku będzie można podpisać umowę ze zwycięskim konsorcjum. Wykonawca będzie miał 20 miesięcy od podpisania umowy na ukończenie inwestycji i oddanie do użytku.

Obwodnica Frampola, w ciągu drogi krajowej nr 74, będzie jednojezdniową drogą z dwoma pasami ruchu o długości 4,4 km. Ominie centrum miasta po stronie północnej, a w miejscu przecięcia z drogą wojewódzką 835 powstanie rondo. Na początku i końcu trasy powstaną skrzyżowania umożliwiające zjazd z obwodnicy na dotychczasową drogę krajową nr 74.

Budowa obwodnicy finansowana będzie ze środków unijnych w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej.

GDDKiA