Można już jeździć kolejnym odcinkiem autostrady A1

GDDKiA otworzyła wczoraj 15 grudnia 2010 roku dla ruchu trasę zasadniczą odcinka autostrady A-1 od węzła „Bełk” do węzła „Rowień”. Odcinek o długości 7,5 km jest fragmentem kontraktu Bełk – Świerklany realizowanego przez konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. i HEILIT+WOERNER Budowlana Sp. z o.o. Prace na całym odcinku od węzła „Bełk” do węzła „Świerklany” będą kontynuowane do połowy maja przyszłego roku.Wiosenne powodzie i wczesna zima spowodowały spowolnienie robót na tym kontrakcie. Jednakże mając na względzie stale zwiększającą się liczbę pojazdów na drogach i rosnące oczekiwania kierowców co do komfortu podróżowania, GDDKiA zdecydowała o otwarciu odcinek autostrady A-1. Dzięki niemu będzie można sprawnie i bezpiecznie dojechać do Żor i okolicznych miejscowości. Do Świerklan trasa zasadnicza udostępniona zostanie wczesną wiosną 2011 roku.

 

Roboty budowlane rozpoczęto 29 sierpnia 2008 roku; termin zakończenia wszystkich prac upływa w połowie maja 2011 roku. Inwestycja ta współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. Wartość robót to1,1 mld zł.