S8 Syców-Kępno-Wieruszów

Droga krajowa nr 8 o znaczeniu międzynarodowym przenosiła bardzo duże natężenie ruchu wynoszące 14 000 pojazdów na dobę oraz łączyła Warszawę i Łódź z Wrocławiem. Ponadto przedmiotowy odcinek byłej DK8 był niemal całkowicie zabudowany, m.in.: Chobanin, Nowy Ochędzyn, Kolonia Sokolniki, Sokolniki.

Powyższa sytuacja stwarzała bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego oraz duże uciążliwości dla mieszkańców z tytułu hałasu, drgań i zanieczyszczeń powietrza. Wybudowana droga ekspresowa przebiega równolegle do byłej już drogi DK8 poza zabudową przez tereny rolnicze. Odcinek rozpoczyna się za węzłem „Wieruszów”, a kończy na istniejącej drodze krajowej nr 14 Walichnowy – Łódź. Węzeł drogowy na drodze nr 14 będzie budowany w ramach następującego odcinka drogi.  GDDKiA

 

 

 

 

Wybudowana droga ekspresowa rozpoczyna się na końcu istniejącej obwodnicy Sycowa i przebiega przez powiat kępiński, tzw. śladem planowanej w przeszłości autostrady A8. Projektowany odcinek kończy się za miejscowością Wieruszów. Węzeł „Wieruszów” wymaga połączenia łącznikiem z istniejącą drogą krajową nr 8 – końcem obecnej obwodnicy miasta.

 

45 kilometrowy odcinek S8 zrealizowany został na terenie dwóch województw: łódzkiego oraz wielkopolskiego. Inwestycja została podzielona na 3 odcinki: Syców- Kępno, Kępno-Wieruszów, Wieruszów – Walichnowy. Pierwszy i większa część drugiego odcinka zlokalizowana jest na terenie Wielkopolski. Tutaj wykonawcą było Konsorcjum firm:Mota -Engil Central Europe S.A.- lider, Mota Engil, Engenharia e Construcao S.A.-partner. Pracę rozpoczęły się w styczniu 2012 roku. W ramach kontraktu Wykonawca na terenie wielkopolski wybudował: ponad 23 kilometry drogi ekspresowej S8-dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas, 2 węzły drogowe Bralin i Kępno, wiadukty drogowe, urządzenia ochrony środowiska w tym przejścia dla zwierząt, przepusty, sieć dróg dojazdowych i poprzecznych. W ramach tego zadania wykonano przebudowę: urządzeń elektroenergetycznych , teletechnicznych, sieci gazowej, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Za realizację całego zadania odpowiedzialny był opolski oddział GDDKiA, na barkach poznańskiego Oddziału GDDKiA spoczywało wykonanie projektów, uzyskanie Decyzji Środowiskowej -DŚU, ZRID, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wypłata odszkodowań za 1827 działek na podstawie decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Całkowita wartość projektu to 1 274 800,00 zł. Wartość dofinansowania z UE ponad 1 000 000,00 zł.

 

W I kwartale 2014 roku prowadzone będą działania na S8 związane z pracami wykończeniowymi poza korpusem drogi oraz nasadzeniami zieleni.

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

długość odcinka - 30,0 km

klasa drogi - kl. S ekspresowa dwujezdniowa

nośność nawierzchni - kategoria ruchu KR-6, 115 kN/oś

ilość obiektów mostowych - 15 wiaduktów,

 

Decyzje:

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - 23.02.2011 r.

dokumentacja geologiczno-inzynierska - 23.12.2010 r.

dokumentacja hydrogeologiczna:

odcinek wielkopolski - 14.10.2010 r.

  odcinek łódzki - 25.10.2010 r.

  - pozwolenia wodno-prawne:

odcinek wielkopolski - 31.03.2011 r.

odcinek łódzki - 05.04.2011 r.

ZRID - IV kwartał 2011 r.

 

Zrealizowane etapy przygotowania inwestycji:

studium techniczno - ekonomiczne - środowiskowe etap II

koncepcja programowa KP

projekt budowlany

projekt wykonawczy

dokumentacja przetargowa

  

Realizacja inwestycji:

Zadanie realizowane jest bezpośrednio przez GDDKiA Oddział w Opolu.

ogłoszenie przetargu etap II - 08.06.2011 r.

otwarcie ofert - 05.08.2011 r.

podpisanie umowy z wykonawcą - IV kwartał 2011 r.

oddanie do ruchu 21.12.2013 r.

 

Informacje powiązane:

1. S8 oddana do ruchu.

 

Zapraszamy do odwiedzenia powstałej we współpracy z Nadzorem Inwestorskim strony internetowej gdzie sprawdzić można postęp prac, galerię z placu budowy oraz zapoznać się z opisem kontraktu na budowę drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Walichnowy :

 

http://s8-sycow-walichnowy.pl/

 

Plan orientacyjny

 

Galerie z placu budowy:

- postęp robót: luty 2012 r.

- postęp robót: marzec 2012 r.

- postęp robót: kwiecień 2012 r.

- postęp robót: maj 2012 r.

- postęp robót: czerwiec 2012 r.

- postęp robót: lipiec 2012 r.

- postęp robót: sierpień 2012 r.

- postęp robót: październik 2012 r.

- postęp robót: listopad 2012 r.

- postęp robót: grudzień 2012 r.

- postęp robót: styczeń 2013 r.

- postęp robót: luty 2013 r.

- postęp robót: marzec 2013 r.

- postęp robót: kwiecień 2013 r.

- postęp robót: maj 2013 r.

- postęp robót: czerwiec 2013 r.

- postęp robót: lipiec 2013 r.