S5 Kaczkowo - Korzeńsko


oddział: Poznań 

długość: 29,2 km + ( 8,9 km )

obecny etap: inwestycja oddana do użytku

lata realizacji : 2009-2014

Wartość projektu: 1 148 mln zł

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Poznań-Wrocław jest dofinansowana ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013.

Umowa nr POIS.08.02.00-00-056/09 z dnia 06.06.2011r.  

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

Biuro projektowe: Arcadis Sp. z o.o. - Umowa nr 7/2006 z dnia 07.08.2006 r.- tym Nadzór Autorski

Nadzór Inwestorski: Promost Sp. z o.o. – Umowa nr GDDKiA/O-PO/R-2/95/2009 z dnia 03.08.2010r.

Wartość umowy: 4 145 754,25 brutto

Wykonawca : Konsorcjum Alpine Bau GmbH – lider, PBG S.A., Aprivia S.A. Hydrobudow Polska S.A. Umowa nr GDDKiA/O-PO/R-2/92/2009 z dnia 30.07.2010r.

Przekazanie Placu Budowy: 03.08.2010r.

Zadanie realizowane w systemie Buduj.

Wartość projektu 1 038 914 833,66 brutto

Termin zakończenia 27.09.2013r.

 

W dniu 21.02.2014r. Została podpisana umowa  nr GDDKiA/O-PO/100/2013 z firmą BUDIMEX  p.n . Budowa drogi ekspresowej S5 Odcinek Poznań - Wrocław , odc. Kaczkowo- Korzeńsko – dokończenie budowy.

Przekazanie Placu Budowy: 25.02.2014r.

Zadanie realizowane w systemie Buduj.

Wartość projektu 244 523219,69 brutto

Termin zakończenia 15.11.2014r.

 

Nadzór Inwestorski: Lafrentz Polska Sp. z o.o. – Umowa nr GDDKiA/O-PO/R-2/121/2013 z dnia 22.04.2014r.

Wartość umowy: 1 094 735,25 brutto

 

W dniu 12.09.2014r. Uzyskano Pozwolenie na Użytkowanie, a w dniu 15.09.2014r nastąpiło otwarcie długo wyczekiwanej drogi S5.

 

Decyzja ZRID (woj. Wielkopolskie)  28.07.2010, ZRID (woj. Dolnośląskie) 29.04.2011

II. Opis Inwestycji

1.      Przebieg drogi

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Na terenie województwa wielkopolskiego droga S5 odc. Kaczkowo-Korzeńsko przebiega przez tereny powiatu leszczyńskiego – gmina Rydzyna, powiatu Rawickiego – gmina Bojanowo i Rawicz, natomiast na terenie województwa dolnośląskiego przez tereny powiatu trzebnickiego – gmina Żmigród oraz powiatu górowskiego – Gmina Wąsocz.

Integralną częścią, związaną z budową drogi S5 jest budowa północnej obwodnicy miasta Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36 Lubin- Rawicz-Krotoszyn – Ostrów Wlkp. Obwodnica ta przechodzi w większości przez tereny gminy Rawicz oraz we fragmencie przez gminę Wąsocz.

 

 

GDDKiA 

2.      Podstawowe parametry techniczne:

-     długość obwodnicy:    29,2 km + ( 8,9 km )

-     klasa drogi:    kl. S ekspresowa dwujezdniowa

-     nośność nawierzchni:    kategoria ruchu KR5, 11,5 tony/oś

-     ilość węzłów dwupoziomowych:  4 węzły: Kaczkowo, Bojanowo, Rawicz i Korzeńsko

-     ilość obiektów mostowych: 19 wiaduktów, 5 przejść dla zwierząt górą, 1 most oraz 2 przejścia dla rowerzystów

-     Szerokość pasa ruchu: 3,50 m

-     Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m (2x2,5 m)

-     Szerokość pobocza gruntowego: 1,25 m (2x1,25 m)

-     Szerokość pasa dzielącego: 5,00 m (w tym opaski 2x0,5 m)

-     Szerokość korony drogi: 26,50 m

-     Skrajnia pionowa: 4,70 m

-     Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: min. 60 m

 

3.      Zakres inwestycji:

-     długość obwodnicy:    29,2 km + ( 8,9 km )

-     klasa drogi:    kl. S ekspresowa dwujezdniowa

-     ilość węzłów dwupoziomowych:  4 węzły: Kaczkowo, Bojanowo, Rawicz i Korzeńsko

-     ilość obiektów mostowych: 19 wiaduktów, 5 przejść dla zwierząt górą, 1 most oraz 2 przejścia dla rowerzystów

Przebudowy (dojazdy do obiektów wraz z korektą przebiegu dróg) 12 dróg poprzecznych o łącznej długości 13.6 km,

48 dróg dojazdowych o łącznej długości 40,5 km ( w tym 7 wyjazdów awaryjnych),

Przejazdy awaryjne w ilości 9 szt.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu (oznakowanie Pionowe i poziome),

Bariery ochronne.

 

 

4.      Obiekty inżynierskie w ilości 102 szt. w tym:

               - nad droga S5 - 3 przejścia ekologiczne dla dużych zwierząt, 8 wiaduktów drogowych w ciągu dróg gminnych, powiatowych, krajowych i  wojewódzkich.

               - w ciągu drogi S5 – 3 wiadukty nad drogą, 1 wiadukt nad linią kolejową, 1 most nad rzeka Masłówką,

               - pod droga S5 – 1 przejazd na szlaku rowerowym, 1 przejazd drogi dojazdowej, 1 przejście między MOP,

               - nad dk 36 – 1 wiadukt w ciągu drogi powiatowej,

               - w ciągu dk 36 – 3 mosty, 1 wiadukt nad linia kolejową,

               - pod dk 36 – 1 przejazd drogi dojazdowej,

               - 3 przejścia ekologiczne nad linią kolejową,

               - 2 przejazdy pod przejściami ekologicznymi w ciągu dróg krajowych,

               - 3 wiadukty drogowe nad linia kolejową w ciągu pozostałych dróg,

               - 1 most w ciągu drogi dojazdowej,

               - 67 żelbetowych przepustów skrzynkowych pod droga S5 i dk 36

5.      Węzły drogowe

4 węzły: Kaczkowo, Bojanowo, Rawicz i Korzeńsko

 

6.      MOPy

Powstały cztery miejsca obsługi podróżnych: „Gołaszyn Wschodni”, „Gołaszyn Zachodni”, „Folwark Wschodni” i „Folwark Zachodni