A18 Olszyna-Golnice - jezdnia północna
Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski.

Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę
z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa Nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A-4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Zrealizowany już został został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A-18.

Celem zadania była budowa drugiej jezdni o dwóch pasach na odcinku Olszyna - Golnice, dostosowanej do parametrów technicznych i standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Założono podział zadania na cztery odcinki, na których planowane roboty były prowadzone oddzielnie. Powyższy podział miał na celu szybsze zakończenie całości inwestycji poprzez równoległe prowadzenie prac konstrukcyjnych na wszystkich czterech odcinkach.

Na trasie zostały przebudowane 4 węzły drogowe z przecinanymi drogami:
• z drogą krajową nr 12 Łęknica – Żary ;
– węzeł „Królów”
• z drogą krajową nr 27 Przewóz – Żary;
– węzeł „Żary”
• z drogą wojewódzką Kożuchów – Lubań;
– węzeł „Iłowa”
• z drogą wojewódzką Nowa Sól – Jelenia Góra;
– węzeł „Golnice”

Drugi etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów autostradowych przewidziany jest na lata 2008-2010. Polegać on będzie na przebudowie istniejącej jezdni (obecna dk18) tak, by spełniała ona wymagania stawiane autostradom.