Postanowienia z arbitraży - 2005 r


Zestawienie wyroków z arbitraży  Zestawienie arbitraży


Data Sygnatura akt Odwołujący Zamawiający Wynik arbitrażu Przywoływane art.
Treść wyroku
3.01.2005 UZP/ZO/ 0-2270/04 RASAMAT Sp. z o.o. Lubrza GDDKiA Oddział w Opolu powtórzenie czynności oceny ofert art. 89 ust. 1 pkt 5
art. 24 ust. 2 pkt 3
zobacz sa 0-2270 3-01-2005-2004.pdf
6.04.2005 Sąd Okr. w Opolu
II Wydz Cyw Odwoł
II Ca 130/05
GDDKiA Opole od wyroku arbitrów 0-2270/04 GDDKiA Oddział w Opolu Sąd uchyla zaskarzony wyrok i postępowanie umarza - zobacz wyrok 6-04 dot sa 0-2270.pdf
9.01.2005 UZP/ZO/ 0-9/05 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Holding i BOGL &KRYSL Polska Sp. z o.o. Katowice GDDKiA Oddział w Katowicach oddalenie odwołania 93 ust. 1 pkt 7
zobacz sa 0-9 09-01-2005.pdf
17.01.2005 UZP/ZO/ 0-2407/04 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Warszawa GDDKiA Oddział w Szczecinie oddalenie odwołania art. 24 ust 2 pkt 2; art. 89 ust 1 pkt 2 zobacz sa 0-2407 17-01-2005.pdf
17.01.2005 UZP/ZO/ 0-2408/04 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Warszawa GDDKiA Oddział w Katowicach - - -
27.01.2005 UZP/ZO/ 0-17/05 Konsorcjum: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych oraz KPG Sp. z o.o. Kraków GDDKiA Oddział w Katowicach unieważnienie postępowania art. 89 ust. 2 pkt 2
zobacz sa 0-17 27-01-2005.pdf
31.01.2005 UZP/ZO/ 0-144/05 Konsorcjum: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. i DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Opolu powtórzenie czynności oceny ofert art. 24 ust.2, p.3; art. 89 ust. 1 p.5
art.38 ust.1 p.5"
zobacz sa 0-144 31-01-2005.pdf
13.04.2005 Sąd Okr. w Opolu
II Wydz Cyw Odwoł II Ca 183/05
GDDKiA Opole od wyroku arbitrów 0-144/05 GDDKiA Oddział w Opolu Sąd zmienia wyrok - oddala odwołanie Konsorcjum - zobacz wyrok 13-04 dot sa 0-144.pdf
15.02.2005 UZP/ZO/ 0-231/05 MAX BOGL & JOSEF KRYSL Stavebni firma, vyroba prefabrikatu a kamenolomy Plzen - Dobrany, kom. spol. Susice GDDKiA Oddział w Opolu umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-231 15-02-2005.pdf
16.03.2005 UZP/ZO/ 0-450/05 „Imex-BiS" Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział w Warszawie oddalenie odwołania art. 187 ust. 4 pkt 2
zobacz sa 0-450 16.03.2005.pdf
17.03.2005 UZP/ZO/ 0-465/05 Scott Wilson Kirkpatrick & Co. Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie GDDKiA Oddział w Opolu powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust 1, art. 36 ust 1 pkt 8-9, art. 36 ust 1 pkt 18, art. 91 ust 1
zobacz sa 0-465 17-03-2005.pdf
31.03.2005 UZP/ZO/ 0-526/05 TEEARAG-ASDAG Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art.24 ust.1 p.10 i ust.2 p. 2 i 3
zobacz sa 0-526 31-03-2005.pdf
1.04.2005 UZP/ZO/ 0-577/05 Budimex Dromex S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania dot. spełnienia warunku
zobacz sa 0-577 1-04-2005.pdf
7.04.2005 UZP/ZO/ 0-603/05 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania art. 7 pkt 1, art. 29 pkt 1 i 2 i art. 30 pkt 1
zobacz sa 0-603 7-04-2005.pdf
15.04.2005 UZP/ZO/ 0-697/05 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7, 22, 24, 25, 26
zobacz sa 0-697 15-04-2005.pdf
19.04.2005 UZP/ZO/ 0-711/05 Scott Wilson Kirkpatrick & Co. Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie GDDKiA Warszawa umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-711 19-04-2005.pdf
10.05.2005 UZP/ZO/ 0-900/05 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Rzeszowie oddalenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 8
zobacz sa 0-900 10-05-2005.pdf
10.05.2005 UZP/ZO/ 0-901/05 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Rzeszowie umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-901 10-05-2005.pdf
12.05.2005 UZP/ZO/ 0-922/05 HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH Bad Hersfeld D-36251 GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania brak pełnomocnictwa
zobacz sa 0-922 10-05-2005.pdf
20.05.2005 UZP/ZO/ 0-1004/05 Skanska S.A. Oddział Budownictwa Drogowego w Poznaniu GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania art. 7 ust. 1
zobacz sa 0-1004 20-052005.pdf
20.05.2005 UZP/ZO/ 0-1006/05 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego "ABM" Sp. z o.o. Legnica GDDKiA Oddział we Wrocławiu powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust.1 , art. 24ust.1 pkt.3 , 24.ust.2 pkt.3 i art.89 ust.1 pkt 2
zobacz sa 0-1006 20-052005.pdf
20.05.2005 UZP/ZO/ 0-1007/05 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego "ABM" Sp. z o.o. Legnica GDDKiA Oddział we Wrocławiu powtórzenie czynności oceny ofert art. 89 ust. 1 pkt 2
zobacz sa 0-1007 20-05-2005.pdf
20.05.2005 UZP/ZO/ 0-1010/05 Konsorcjum: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drogownictwa TEMPO Wrocław GDDKiA Oddział w Gdańsku powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust. 3; art. 22 ust. 1 pkt 4; art. 24 ust. 2 pkt 3; ust. 4; art. 26 ust. 1 i 4, art. 89 ust. 1 pkt 1, 2, 5
zobacz sa 0-1010 20.05.2005.pdf
23.05.2005 UZP/ZO/ 0-1038/05 Konsorcjum: Profil Sp. z o.o.; Pracownia Studiów i Projektów Drogowych "KLOTOIDA s.c.; Biuro Inżynierskie Fijałkowski Warszawa GDDKiA Oddział w Krakowie oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt. 4
zobacz sa 0-1038 23-05-2005.pdf
24.05.2005 UZP/ZO/ 0-1046/05 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych RDM PIŁA Sp. z o.o. Piła GDDKiA Oddział w Gdańsku umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-1046 24-05-2005.pdf
25.05.2005 UZP/ZO/ 0-1079/05 Konsorcjum: KIRCHNER / MOSTY - Łódź GDDKiA Warszawa umorzenie postępowania wycofanie odwołania przez odwołującego
zobacz sa 0-1079 25-05-2005.pdf
31.05.2005 UZP/ZO/ 0-1091/05 NCC Industri Polska Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział w Gdańsku umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-1091 31-05-2005.pdf
31.05.2005 UZP/ZO/ 0-1092/05 NCC Industri Polska Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział w Gdańsku umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-1092 31-05-2005.pdf
30.05.2005 UZP/ZO/ 0-1106/05 Konsorcjum: Skanska S.A. i Baltom Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział w Poznaniu odrzucenie odwołania
art. 81 ust 4
zobacz sa 0-1106 30-05-2005.pdf
30.05.2005 UZP/ZO/ 0-1108/05 NCC Industri Polska Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział w Poznaniu unieważnienie postępowania
art. 7 ust 1; art. 36 ust 1 pkt 8; art. 146 ust 1 pkt 6
zobacz sa 0-1108 30-05-2005.pdf
30.05.2005 UZP/ZO/ 0-1110/05 NCC Industri Polska Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział w Poznaniu unieważnienie odwołania art. 7 ust. 1 i 3, 2 pkt 5 w zw. z art. 91 ust. 1; art. 89 ust. 1 pkt 1 i 6; 87 ust. 2 i 88 pkt 1 ppkt a; art. 24: ust.1 pkt 10; ust.4; ust.2 pkt 3; ust. 1 pkt 10,
zobacz sa 0-1110 30-05-2005.pdf
31.05.2005 UZP/ZO/ 0-1129/05 NCC Industri Polska Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania
nie spełnienie warunku
zobacz sa 0-1129 31-05-2005.pdf
3.06.2005 UZP/ZO/ 0-1170/05 Konsorcjum: Skanska S.A. i Baltom Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział w Poznaniu unieważnienie postępowania art. 7, art. 24 ust 1 pkt 10, art. 89 ust 1 pkt 5 i art. 91 ust 1
zobacz sa 0-1170 306-2005.pdf
3.06.2005 UZP/ZO/ 0-1183/05 Konsorcjum: Skanska S.A. i Baltom Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania -
zobacz sa 0-1183 3-06-2005.pdf
3.06.2005 UZP/ZO/ 0-1186/05 Warbud S.A., Warszawa, ul. Racławicka 146 GDDKiA Oddział w Rzeszowie umorzenie postępowania -
sa 0-1186 3-06-2005.pdf-
6.06.2005 UZP/ZO/ 0-1209/05 Zamojska Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o. Zamość GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24
zobacz sa 0-1209 6-06-2005.pdf
07.06.2005 UZP/ZO/ 0-1216/05 Konsorcjum: Pracownia Projektowa "Promost Consulting", MBI - Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. Rzeszów GDDKiA Oddział w Krakowie powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 oraz 24 w zw. z art. 32 i 24 ust. 4
zobacz sa 0-1216 7-06-2005.pdf
8.06.2005 UZP/ZO/ 0-1218/05 NCC Industri Polska Sp. z o.o. Poznań GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania
nie spełnienie warunku
zobacz sa 0-1218 08-06-2005.pdf
8.06.2005 UZP/ZO/ 0-1228/05 Konsorcjum: SAP-PROJEKT Sp. z o.o. i DOPRAVAPROJEKT a.s. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie powtórzenie czynności oceny ofert art. 7, art.24 ust.1 pkt 10; art. 89 ust. 1 pkt. 2,5,8
zobacz sa 0-1228 8-06-2005.pdf
8.06.2005 UZP/ZO/ 0-1230/05 Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiarczyk Nekla GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania
brak spełnienia warunku
zobacz sa 0-1230 08-06-2005.pdf
10.06.2005 UZP/ZO/ 0-1261/05 Konsorcjum: Stalprodukt S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Stalprodukt M.B.Sp. z o. o. Bochnia GDDKiA Oddział w Łodzi oddalenie odwołania art. 22 ust 1 pkt 2, art. 36 ust 3 i art. 82 ust 1
zobacz sa 0-1261 10-06-2005.pdf
13.06.2005 UZP/ZO/ 0-1282/05 Mosty Katowice Sp. z o.o. Katowice GDDKiA Oddział w Warszawie oddalenie odwołania art. 7, 22 ust 1 pkt 2 i 3, art. 24 ust 1 pkt 10, 24 ust 2 pkt 3, 89 ust 1 pkt 2 i 5
zobacz sa 0-1282 13-06-2005.pdf
15.06.2005 UZP/ZO/ 0-1330/05 Konsorcjum: Pracownia Studiów i Projektów KLOTOIDA s.c. M. Bajor, A. Zygmunt; Biuro Inżynierskie Fijałkowski Kraków GDDKiA Oddział w Rzeszowie unieważnienie czynności wykluczenia art. 7 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1
zobacz sa 0-1330 15-06-2005.pdf
17.06.2005 UZP/ZO/ 0-1361/05 HABAU Hoch-und Tiefbaugesellschaft m.b.h. A-4320 Perg, Austria GDDKiA Oddział w Łodzi odrzucenie odwołania art. 187 ust 4 pkt 3
zobacz sa 0-1361 17-06-2005.pdf
17.06.2005 UZP/ZO/ 0-1362/05 HABAU Hoch-und Tiefbaugesellschaft m.b.h. A-4320 Perg, Austria GDDKiA Oddział w Łodzi odrzucenie odwołania art. 187 ust 4 pkt 3
zobacz sa 0-1362 17-06-2005.pdf
17.06.2005 UZP/ZO/ 0-1370/05 Zakład Robót Drogowych "VIA" Brodnica GDDKiA Oddział w Bydgoszczy oddalenie odwołania 24 ust. 1 pkt. 10
zobacz sa 0-1370 17-06-2005.pdf
22.06.2005 UZP/ZO/ 0-1442/05 Konsorcjum: Scetauroute S.A. Oddział w Polsce, BI DAMART s.c., SAP Projekt Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania brak pełnomocnictwa i spełnienia warunków
zobacz sa 0-1442 22-06-2005.pdf
23.06.2005 UZP/ZO/ 0-1449/05 INTOP Szczecin Sp. z o.o. Szczecin GDDKiA Oddział w Poznaniu powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust 1 i 3 oraz art. 24 ust. 2 pkt 3
zobacz sa 0-1449 23-06-2005.pdf
24.06.2005 UZP/ZO/ 0-1480/05 P.W. "ROTOMAT" T.Krawczykowski i R.Kazubowski Spółka Jawna Wrocław ul. Stabłowicka 134 GDDKiA Oddział we Wrocławiu odrzucenie odwołania art.181 ust. 4
zobacz sa 0-1480 24-06-2004.pdf
28.06.2005 UZP/ZO/ 0-1512/05 Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Leszno GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania art. 22 ust 2, 29 ust 2 w zw. z art. 30 ust 1 i 2, art. 36 ust 1 pkt 3 i 8, art. 7 ust 1
zobacz sa 0-1512 28-06-2004.pdf
29.06.2005 UZP/ZO/ 0-1525/05 Zakład Robót Drogowych "VIA" Brodnica GDDKiA Oddział w Bydgoszczy oddalenie odwołania art. 93 ust.1 pkt 7
zobacz sa 0-1525 29-06-2005.pdf
05.07.2005 UZP/ZO/ 0-1604/05 HEMAG H. Guziak Sp. j. Kraków GDDKiA Oddział w Krakowie oddalenie odwołania -art. 89 ust.1 pkt 6i8
-art. 7 ust.1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2
-art. 24 ust. 2 pkt 2 i 3
zobacz sa 0-1604 5-07-2005.pdf
05.07.2005 UZP/ZO/ 0-1608/05 Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Leszno GDDKiA Oddział we Wrocławiu powtórzenie czynności oceny ofert - art. 7 ust.2 i 3
- art. 2 pkt 5 w zw. z art. 91 ust.1
- art. 24 ust.2 pkt 3; ust.4
zobacz sa 0-1608 5-07-2005.pdf
13.07.2005 UZP/ZO/ 0-1689/05 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych RDM PIŁA Sp. z o.o. Piła GDDKiA Oddział w Gdańsku unieważnienie postępowania art. 7, 24 ust. 2 pkt 3 i 4, 22, 26 ust. 3, 89
zobacz sa 0-1689 13-07-2005.pdf
13.07.2005 UZP/ZO/ 0-1698/06 Rocławska Renata i Rocławski Wojciech Zakład Robót Drogowych "VIA" Brodnica, ul. Sikorskiego 21 GDDKiA Oddział w Gdańsku powtórzenie czynności oceny ofert art. 24 ust. 1 pkt 10, ust. 2 pkt 2 i 3 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 3
zobacz sa 0-1698 13-07-2005.pdf
21.07.2005 UZP/ZO/ 0-1737/05 VIA Zakład Robót Drogowych Renata i Wojciech Rocławscy Brodnica GDDKiA Oddział w Gdańsku unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt. 7
zobacz sa 0-1737 21-07-2005.pdf
20.07.2005 UZP/ZO/ 0-1782/05 "Drogprojekt" Biuro Usług Projektowych Sp. z o.o. Lublin GDDKiA Oddział w Krakowie unieważnia czynność unieważnienia postępowania przez Zamawiającego oraz z urzędu unieważnia postępowanie w sprawie. art. 93 ust. 1 pkt 6 i ust. 3
zobacz sa 0-1782 20-07-2005.pdf
27.07.2005 UZP/ZO/ 0-1882/06 Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne KAREX mgr inż. Roman Chmara, Kalisz, ul. Piwonicka 12 GDDKiA Oddział w Łodzi unieważnienie postępowania art. 25
§1 ust. 2 pkt 5 rozp. Prezesa R. M.
zobacz sa 0-1882 27.07-2005.pdf
5.08.2005 UZP/ZO/ 0-2006/05 Zakład Robót Drogowych "VIA" Brodnica GDDKiA Oddział w Gdańsku oddalenie odwołania art. 93 ust. 1 pkt. 7
zobacz sa 0-2006 5-08-2005.pdf
5.08.2005 UZP/ZO/ 0-2007/05 Zakład Robót Drogowych "VIA" Brodnica GDDKiA Oddział w Gdańsku unieważnia czynność unieważnienia postępowania przez Zamawiającego art. 93 ust. 1 pkt. 7
zobacz sa 0-2007 5-08-2005.pdf
8.08.2005 UZP/ZO/ 0-2021/05 INTOP Szczecin Sp. z o.o. Szczecin GDDKiA Oddział w Poznaniu powtórzenie czynności oceny ofert art. 24 ust. 1, 2, 4
art. 89
art. 7 ust. 1 i 3
zobacz sa 0-2021 8-08-2005.pdf
8.08.2005 UZP/ZO/ 0-2032/05 Konsorcjum: DHV POLSKA Sp. z o.o., DHV Ruimte en Mobiliteit B.V. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie unieważnia decyzje o unieważnieniu postępowania ust. 1 pkt 5 i art. 7 ust. 1 i 3
zobacz sa 0-2032 8-08-2005.pdf
22.08.2005 UZP/ZO/ 0-2240/05 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Międzyrzecz Podlaski S.A., Mota Engil Polska S.A. Tomaszów Lubelski GDDKiA Warszawa - - -
22.08.2005 UZP/ZO/ 0-2244/05 Budimex Dromex S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny ofert art. 24 ust. 1,2,
art. 89 ust. 1
zobacz sa 0-2244 22-08-2005.pdf
30.08.2005 UZP/ZO/ 0-2357/05 JACOBS GIBB Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa wykluczenie wykonawcy art. 24 ust 2 pkt 1
zobacz sa 0-2357 30-08-2005.pdf
31.08.2005 UZP/ZO/ 0-2369/05 Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. Płock GDDKiA Oddział w Gdańsku unieważnienie postępowania nie spełnia warunków udziału w postepowaniu
zobacz sa 0-2369 31-08-2005.pdf
09.09.2005 UZP/ZO/ 0-2473/05 Konsorcjum: DHV POLSKA Sp. z o.o., DHV Ruimte en Mobiliteit B.V. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie umorzeie postepowania "art. 189 ust 1
cofnięcie odwołania"
zobacz sa 0-2473 09-09-2005.pdf
14.09.2005 UZP/ZO/ 0-2520/05 Skanska S.A. Oddział Budownictwa Mostowego Skoczów GDDKiA Oddział w Rzeszowie powtórzenie czynności oceny ofert art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 pkt 3 i art. 89
zobacz sa 0-2520 14-09-2005.pdf
21.09.2005 UZP/ZO/ 0-2586/05 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa - - -
22.09.2005 UZP/ZO/ 0-2623/05 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Ostróda Sp. zo.o. Ostróda GDDKiA Oddział w Zielonej Górze oddalenie odwołania dot. spełnienia warunku
zobacz sa 0-2623 22-09-2005.pdf
23.09.2005 UZP/ZO/0-2614/05 Konsorcjum: DHV Polska Sp. Z o.o. SCETAUROUTE S.A. Warszawa, ul. Domaniewska 41 GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 14, 23, 87, 88, 89
zobacz sa 0-2614 23.09.2005.pdf
27.09.2005 UZP/ZO/ 0-2638/05 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowe "KONTRAKT" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Drogowe "KONTRAKT" Krosno Odrz. Krosno Odrzańskie GDDKiA Oddział w Zielonej Górze powtórzenie czynności oceny ofert pomyłka pisarska
zobacz sa 0-2638 27-09-2005.pdf
30.09.2005 UZP/ZO/ 0-2702/05 MSF-Moniz da Maia, Serra & Fortunato, Empreiteiros, S. A. oraz TGA - Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda Warszawa GDDKiA Warszawa unieważnienie postępowania art. 7, 24 w zw. z art. 24 i 25
zobacz sa 0-2702 30-09-2005.pdf
21.10.2005 dot. UZP/ZO/0-2702/05
i 0-2244/05
Skarga Prezesa UZP do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział V Cywilny Odwoławczy
GDDKiA Warszawa
- - zobacz wyrok 21-10 dot sa 0-2702.pdf
30.09.2005 UZP/ZO/ 0-2682/05 Konsorcjum: VERDIE GmbH, VERDIE Polska Sp. z o.o. Wrocław GDDKiA Oddział w Zielonej Górze powtórzenie czynności oceny ofert art.24 ust. 2 p.3; art. 89 ust.1 p.5
zobacz sa 0-2682 30-09-2005.pdf
3.10.2005 UZP/ZO/ 0-2717/05 Konsorcjum: Mott MacDonald Ltd, JacobsGIBB (polska)Sp. z o.o., Lafrentz-Polska Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa umorzenie postępowania art. 189
zobacz sa 0-2717 3-10-2005.pdf
6.10.2005 UZP/ZO/ 0-2768/05 NCC Roads Polska Sp. z o.o. w imieniu konsorcjum z NCC AB Wrocław GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania
brak spełnienia warunku i brak KRK
zobacz sa 0-2768 6-10-2005.pdf
11.10.2006 UZP/ZO/ 0-2786/05 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem
zobacz sa 0-2786 11-10-2005.pdf
6.10.2005 UZP/ZO/ 0-2782/06 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Inżynieryjnych Ostróda Sp. z o.o. Ostróda GDDKiA Oddział w Zielonej Górze powtórzenie czynności oceny ofert dot. spełnienia warunku
zobacz sa 0-2782 06-10-2005.pdf
6.10.2008 UZP/ZO/ 0-2792/05 Konsorcjum: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy sp. z o.o., ECM Group Polska Sp. z o.o Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2
zobacz sa 0-2792 6-10-2005.pdf
7.10.2005 UZP/ZO/ 0-2796/05 MSF-Moniz da Maia, Serra & Fortunato, Empreiteiros, S. A. oraz TGA - Teodoro Gomes Alho & Filhos, Lda Warszawa GDDKiA Warszawa unieważnienie postępowania art. 24, 89, 91
zobacz sa 02796 7-10-2005.pdf
10.10.2005 UZP/ZO/ 0-2801/05 PricewaterhouseCoopers Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa unieważnienie postępowania art. 24 ust.2 p.2 i 3
zobacz sa 0-2801 10-10-2005.pdf
12.10.2005 UZP/ZO/ 0-2862/05 JACOBS GIBB Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art.24 ust.2 p.1; art. 7
zobacz sa 0-2862 12-10-2005.pdf
18.10.2005 UZP/ZO/ 0-2925/05 Konsorcjum Budimex - Drogomex S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołania brak odpowiedniego pełnomocnictwa
zobacz sa 0-2925 18-10-2005.pdf
17.10.2005 UZP/ZO/ 0-2933/05 Walter-Heilit Verkehrswegenbau GmbH reprezentowany przez Oddział w Polsce Walter-Heilit Verkehrswegenbau GmbH Sp. zo.o. Wrocław GDDKiA Warszawa unieważnienie postępowania art. 7 ust. 1
zobacz sa 0-2933 17-10-2005.pdf
24.10.2005 UZP/ZO/ 0-3006/05 Konsorcjum: Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A., MBI Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. zo.o., K PG Sp. zo.o., Biuro Prawno-Usługowe PROLEX Tarnów GDDKiA Oddział w Łodzi powtórzenie czynności oceny art. 24 ust 2 pkt 3
zobacz sa 0-3006 24-10-2005.pdf
27.10.2005 UZP/ZO/ 0-3074/05 Przedsiębiorstwo Drogowe "Gdynia" Sp.zo.o. Gdynia GDDKiA Oddział w Gdańsku odrzucenie odwołania protest wniesiony po terminie zobacz sa 0-3074 27-10-2005.pdf
27.10.2005 UZP/ZO/ 0-3076/05 Konsorcjum: MOTA-ENGIL Polska S.A, MOTA-ENGIL Engenharia e Construcao SA Kraków GDDKiA Oddział w Rzeszowie powtórzenie czynności oceny ofert art. 7, art. 87 ust 2, ar 89 ust 1 pkt 2 i art. 91 ust 1
02.11.2005
zobacz sa 0-3076 27-10-2005.pdf
14.11.2005 UZP/ZO/ 0-3100/05 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRAMAD" Sp. z o.o. Elbląg GDDKiA Oddział w Białymstoku powtórzenie czynności oceny ofert art. 89 ust 1 pkt 1 i 2
zobacz sa 0-3100 14-11-2005.pdf
16.11.04 UZP/ZO/ 0-3340/05 Lider:MOTA-ENGIL, Engenharia e Construcao, S.A., Partner: Strabag Sp. zo.o. Kraków GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7, art. 22 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 24 ust 1 pkt 10, ust 2 pkt 3 i ust 4, art. 82 ust 3 w zw. z art. 89 ust 1 pkt 2
zobacz sa 0-3340 16-11-2005.pdf
16.11.05 UZP/ZO/ 0-3341/05 Konsorcjum:Hochtief Polska Sp. z o.o., Johann Bunte GmbH & Co.KG, Hochtief Construction AG Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24 ust 10 i ust 2 pkt 3, art. 7 ust 1 z zw. z art. 24 ust 1 pkt 10, ust 2 pkt 3, art. 87
zobacz sa 0-3341 16-11-2005.pdf
22.11.2005 UZP/ZO/ 0-3409/05 Konsorcjum: VERDIE GmbH, VERDIE Polska Sp. zo.o. Wrocław ul. Rogowska 48 lok. 14 GDDKiA Oddział w Zielonej Górze oddalenie odwołania art. 179 ust 1
zobacz sa 0-3409 22-11-2005.pdf
28.11.2005
UZP/ZO/ 0-3505/05
Konsorcjum: 3M Poland Sp. zo.o., PW ROTOMAT T.Krawczyński, R.Kazubowski Sp.j., HIMAGmbH, Fahrbahnmarkier ung Baustellenservice Nadarzyn
GDDKiA Oddział w Opole
umorzenie postępowania cofnięcie odwołania
zobacz sa 0-3505 28-11-2005.pdf
30.11.2005
UZP/ZO/ 0-3548/05
Konsorcjum: Mott MacDonald Ltd, JacobsGIBB Polska Sp. zo.o., Lafrentz-Polska Sp. zo.o. Warszawa
GDDKiA Warszawa
uwzglęnia odwołanie
art.89 ust 1 pkt 5 w zw z art. 24 ust 2 pkt 1, art. 24 ust 4, art. 89 ust 1 pkt 2 oraz art. 24 ust 1 pkt 10
zobacz sa 0-3548 30-11-2005.pdf
30.11.2005
UZP/ZO/ 0-3560/05
Konsorcjum: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o. o.- ECM Group Polska Sp. zo.o. Wa rszawa
GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołania
nieuprawniony do wniesienia odwołania
zobacz sa 0-3560 30-11-2005.pdf
2.12.2005
UZP/ZO/ 0-3603/05
Konsorcjum: SCOTT WILSON KIRKPATRICK & Co.Ltd Sp. zo.o. Oddział w Polsce, EC HARRIS Sp. zo.o. Warszawa
GDDKiA Warszawa
powtórzenie czynności oceny ofert
art. 7, art. 89 ust 8, art. 38 ust 5, oraz art. 24 ust 2 i 3
zobacz sa 0-3603 02-12-2005.pdf
7.12.2005
UZP/ZO/ 0-3642/05
STRABAG Sp. z o.o. Warszawa
GDDKiA Warszawa
powtórzenie czynności oceny ofert art. 7, art. 22 ust 1 oraz art. 89 ust 1 pkt 5 zobacz sa 0-3642 07-12-2005.pdf
13.12.2005 UZP/ZO/ 0-3716/05 Skanska S.A. Oddział Budownictwa Mostowego Skoczów
GDDKiA Oddział w Rzeszowie
oddalenie odwołania
art. 89 ust 1 pkt 2
zobacz sa 0-3716 13-12-2005.pdf
16.12.2005
UZP/ZO/0-3774/05
Johann Bunte Bauuntenehmung GmbH&Co,Kg PAPENBURG, Hauptkanal links 88
GDDKiA Warszawa
odrzucenie odwołania
art. 7 ust 1; art. 22 ust 2
zobacz sa 0-3774 16-12-2005.pdf
19.12.2005
UZP/ZO/ 0-3784/05
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S .A. Puławy
GDDKiA Oddział w Lublinie
- - -
29.12.2005
UZP/ZO/ 0-3909/05
ALTKOM Budownictwo Drogowe Sp. z o.o. Łukaszczyka 34 lok 9; 02-781 Warszawa
GDDKiA Warszawa
umorzenie postępowania
wycofanie odwołania
zobacz sa 0-3909 29-12-2005.pdf