Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000


Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Dyrektywy Siedliskowej - pobierz załącznik (1,350.8 kB)