informator-publikacje small.jpg  Informator o Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej w Zamościu jest cenną wskazówką dla tych, którzy chcą odwiedzić to ciekawe miejsce.
Zawiera zarówno informacje o historii powstania Muzeum, jak i fotografie przedstawiające eksponaty, m.in. narzędzia wykorzystywane do budowy dróg, modele mostów, drewniane drogowskazy, umundurowanie służby drogowej i wiele innych.
Opis historii powstawania dróg na Lubelszczyźnie wzbogacony został dokumentacją fotograficzną. Informator prezentuje również interesującą sylwetkę Kustosza Muzeum. Polecany tym, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę w zakresie rozwoju budownictwa drogowego i mostowego Lubelszczyzny. Można go otrzymać w siedzibie naszego Oddziału lub w Muzeum w Zamościu (ul Rynek Wielki 6).Estetyka i Ochrona Środowiska w Drogownictwie s.JPG  Estetyka i Ochrona Środowiska w Drogownictwie

Naturalne wpisanie dróg i mostów w otaczające środowisko, poprawa estetyki dróg i obiektów mostowych, wykorzystanie materiałów odpadowych do robót drogowych – to tylko niektóre wnioski zawarte w kolejnej publikacji poświęconej tematyce estetyki i ochrony środowiska w drogownictwie.
Podobnie jak poprzednie, jest ona zbiorem referatów wygłoszonych
na III Krajowej Konferencji Naukowo – Technicznej, która odbyła się 13 – 14 września 2007 roku w Nałęczowie.
2005s.jpg  Estetyka i ochrona środowiska w drogownictwie.
SITK Oddział w Lublinie

Środowisko lubelskich Drogowców skupione wokół Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji kontynuuje cykl konferencji na temat ochrony środowiska i poprawy estetyki zapoczątkowany w 2000 roku w Zamościu.
Publikacja ta jest zbiorem referatów zaprezentowanych 16-17 czerwca 2005 roku w Nałęczowie podczas II Krajowej Konferencji Naukowo – Technicznej.

SPIS ZAPREZENTOWANYCH REFERATÓW…

Sesja I / Sesja II (397.1 kB)

cd. Sesja II / Sesja III (384.7 kB)Ochrona środowiska i estetyka w drogownictwie s.jpg  Ochrona środowiska i estetyka w drogownictwie.
SITK Oddział w Lublinie

Publikacja jest zbiorem referatów zaprezentowanych podczas I Krajowej Konferencji Naukowo – Technicznej, która odbyła się 7-8 września 2000 roku w Zamościu.
Głównym założeniem było poszukiwanie dialogu między Drogowcami a Ekologami, najlepszych rozwiązań wspólnego działania, prezentując teoretyczne i praktyczne jego aspekty. Poruszane zagadnienia dotyczyły estetyki w projektowaniu dróg, ochrony środowiska oraz technologii recyklingu.

SPIS ZAPREZENTOWANYCH REFERATÓW…

Sesja I - Estetyka (453.7 kB)

Sesja II - Ochrona Środowiska (454.6 kB)

Sesja III - Recykling i Materiały Odpadowe (342.4 kB)