Biuro Kontroli i Audytu


Odpowiada za zapewnienie niezależnej oceny celowości, rzetelności, gospodarności i legalności zadań realizowanych przez GDDKiA poprzez prowadzenie obiektywnej kontroli wewnętrznej, wspieranie Generalnego Dyrektora w realizacji celów i zadań GDDKiA poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, zapewnia obsługę kontroli zewnętrznych prowadzonych w GDDKiA oraz koordynację rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.

 

Dyrektor Biura
Jan Jakubczyk

 

Zastępca Dyrektora

Irena Smolewska

 

Kontakt:

Tel.: +48 22 375 87 72

E-mail.: kjanowska@gddkia.gov.pl