Kierownictwo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad


GDDKiA

 

p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Tomasz Żuchowski

tel.: +48 22 375 86 02
fax: +48 22 375 86 00

 

 

 

 

GDDKiA

Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA w Łodzi​
Jacek Gryga
tel.: +48 22 375 86 12
fax: +48 22 375 87 68

 

 

GDDKiA

p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Marcin Nowacki
tel.: +48 22 375 86 04
fax: +48 22 375 87 68

 


GDDKiA

Dyrektor Generalny Urzędu
Daria Predko
tel.: +48 22 375 89 79
fax: +48 22 375 87 63