Jak przed laty budowano drogi?


W jednej z renesansowych kamienic w Zamościu, ul. Rynek Wielki 6, mieści się Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej Okręgu Lubelskiego. Powstało w 1979 roku z inicjatywy inż. Leona Sułota, długoletniego dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Lublinie. Początkowo nosiło nazwę Izby Pamięci Techniki Drogowej przy Rejonie Dróg Publicznych, potem przemianowane na Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej Okręgu Lubelskiego w Zamościu.
Najważniejszym celem organizatorów było ocalenie od zapomnienia dorobku wielu pokoleń drogowców Lubelszczyzny. Zbiory muzealne pochodzą z archiwum byłego Rejonu Dróg Publicznych w Zamościu, z darów przekazanych przez pracowników drogownictwa oraz sympatyków muzealnictwa. Wśród nich są m.in.: - dokumentacja techniczna budowy dróg i mostów z lat 1920 – 1950, - dawne narzędzia drogowe, - umundurowanie służby drogowej, - narzędzia geodezyjne i pomiarowe, - modele nieistniejących drewnianych mostów, - fotografie zabytków drogownictwa z obszaru lubelskiego oraz wiele innych eksponatów i dokumentów. Zamojskie muzeum jest pomnikiem bogatej tradycji drogowej i mostowej minionych czasów.
Zwiedzający mogą obejrzeć zbiory techniki drogowej i mostowej oraz wpisać się do księgi pamiątkowej. Wstęp bezpłatny.

 

Godziny otwarcia muzeum
wtorek - czwartek w godz. 10:00 - 14:00, sobota i niedziela po telefonicznym uzgodnieniu. tel. 576 099 372