WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY


I. WPROWADZENIE

   Drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym wymaganiami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku innego wykorzystania drogi, określanego jako wykorzystanie dróg w sposób szczególny, działania takie wymagają uzyskania zezwolenia. Dotyczy to również imprez masowych, gdzie do ich organizacji niejednokrotnie wykorzystywane są odcinki dróg.
   W przypadku organizacji imprez masowych, zależnie od charakteru uroczystości, możemy podzielić je na 2 grupy, tj.:
- imprezy o charakterze świeckim - obejmujących wszelkiego rodzaju rajdy, wyścigi, pochody, biegi, zgromadzenia, wiece, itp.,
- charakterze religijnym (wyznaniowym) – pielgrzymki, procesje, itp.

Wzór wniosku do pobrania:

pdf.jpgpobierz wniosek w formacie *.pdf
doc.jpgpobierz wniosek w formacie *.doc