Programy Operacyjne Unii Europejskiej

EU_P-kolor.jpg  Zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Skarżysko-Kamienna - Występa 

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Wiśniówka - Chęciny (obwodnica Kielc)

Budowa drogi ekspresowej S74 odcinek Kielce - Cedzyna 
 

Zadania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013

Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78