Inwestycje rozpoczęte w roku 2007, kontynuowane w 2008


A) Kleszczele - Połowce;  10,5 km;  przebudowa drogi krajowej nr 66 ze wzmocnieniem nawierzchni, budową przejazdu kolejowego i ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 685 (do Hajnówki);
Koszt zadania - 34,9 mln. zł.


B) Granica województwa - Łomża; 19,5 km; przebudowa drogi krajowej nr 61 ze wzmocnieniem nawierzchni i korektą łuków pionowych i poziomych;
Koszt zadania - 46 mln. zł.