Rozpoczęcie budowy obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu S19
DSC_2723a.jpg  Symboliczne wbicie pierwszej łopaty, przez przedstawicieli władz województwa lubelskiego i samorządów lokalnych, inwestora i wykonawcy, przypieczętowało rozpoczęcie budowy obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej leżącej w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S19 prowadzącej od granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy przez Białystok, Lublin i Rzeszów do granicy polsko-słowackiej w Barwinku. Koszt budowy blisko 8-kilometrowego, jednojezdniowego odcinka wraz z przygotowaniem dokumentacji, wykupem gruntu i nadzorem wyniesie 264,9 mln zł. Inwestycja będzie finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kierowcy z nowej trasy skorzystają w kwietniu 2012 roku.

W pierwszym etapie przetargu ogłoszonego przez lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wpłynęło dziesięć wniosków. W drugim etapie złożono pięć ofert. Najwyższą punktację zyskała oferta z najniższą ceną złożona przez firmę Strabag Sp. z o.o. Nadzór inwestorski sprawować będzie konsorcjum firm: Scott Wilson i Promost.


169 364 376,48 zł – na taką kwotę Strabag wycenił budowę trasy o długości 7,87 km z dwoma mostami (na Wieprzu o długości 220 metrów, na Tyśmienicy o długości  ok. 124 m) i dwoma węzłami. To dużo poniżej kosztorysu inwestorskiego, który zakładał wydanie na budowę trasy 314,6 mln zł.


Początek zadania znajduje się w m. Annówka w km 257+500 a koniec w m. Bykowszczyzna w km 265+215. Obwodnica biegnie po wschodniej stronie miasta Kock oraz miejscowości Wola Skromowska. W ramach inwestycji przełożony zostanie bieg dróg powiatowych, które przejdą nad obwodnicą wiaduktami lub pod mostem na Wieprzu. Powstaną drogi dojazdowe, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi, oświetlenie węzłów. Obiekty inżynierskie przechodzące nad trasą obwodnicy powstaną w układzie docelowym, tak by w przyszłości można było dobudować drugą nitkę drogi ekspresowej.


Inwestacja ujęta jest w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, a około 75 proc. kosztów całego przedsięwzięcia zostanie sfinansowane ze środków unijnych. Czas realizacji zadania ustalono na 32 miesiące od daty podpisania umowy, czyli od 4 sierpnia 2009 r. Prace ruszyły 4 września, a zgodnie z kontraktem kierowcy nową trasą pojadą 4 kwietnia 2012 r.


- Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej będzie drugim fragmentem przyszłej S19 na Lubelszczyźnie – mówi Janusz Wójtowicz, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA. – Przypomnijmy, że przed rokiem oddaliśmy do użytku obwodnicę Międzyrzeca Podlaskiego. Nowy odcinek poprawi bezpieczeństwo pozwalając ominąć ciasne ulice Kocka i niebezpieczne skrzyżowanie z drogą krajową nr 48.


7.10.2009