Ekologia i bezpieczeństwo
20 klonów i jesionów posadzono uroczyście przy przebudowywanej drodze krajowej nr 17 pomiędzy Piaskami i Łopiennikiem. W rolę ogrodników wcielili się przedstawiciele władz Lubelszczyzny, samorządów lokalnych, nauczyciele i uczniowie ze szkół położonych przy przebudowywanym odcinku drogi, wykonawcy prac oraz inwestor.

drzewo1.jpg  Gdy jesienią ubiegłego roku rozpoczynano przebudowę 17-kilometrowego odcinka trasy ścięto kilkaset drzew. Ustąpiły miejsca drogom serwisowym zapewniającym bezpieczny dojazd do pól. Dzięki temu na odcinku pomiędzy Fajsławicami i Łopiennikiem wprowadzono nową organizację ruchu z naprzemiennym układem pasów 2+1, która umożliwia bezpieczne wyprzedzanie wolniejszych pojazdów. Tu bezpieczeństwo jest ważniejsze od ekologii.


Jednak w miejscach które nie kolidują z bezpieczeństwem pojazdów poruszających się drogą krajową oraz pieszych nasadzono nowe drzewa: klony i jesiony. W sumie jest ich ok. 80, z czego na wyjeździe z Fajsławic w kierunku Zamościa zasadzono 20 drzew.


DSC_2969.JPG  Przypomnijmy, że od 18 września 2008 roku zmodernizowano 17-kilometrowy odcinek DK17. Przebudowano skrzyżowanie w Piaskach na rondo, trzy mosty, wyrównano niweletę jezdni (likwidacja „górek i zagłębień” by zwiększyć widoczność), wybudowano chodniki, zatoki autobusowe, drogi dojazdowe do pól uprawnych, a także utworzono pasy ruchu w układzie 2+1 umożliwiających bezpieczne wyprzedzanie wolniejszych pojazdów (na przemian dla obu kierunków jazdy).


Przy realizacji przebudowy pracuje konsorcjum firm z naszego regionu lub mających oddziały na Lubelszczyźnie. PRD Lubartów jako lider, KPRD Lublin, PRDM Lublin, PRD Chełm, PRD Zamość, Mota Engil, Strabag oraz PBDiM Mińsk Mazowiecki. Wartość inwestycji wyniesie ok. 128 mln zł.


Prace jeszcze trwają. Porządkowane są pobocza i malowane oznakowanie poziome. W połowie grudnia zostaną zamontowane plastykowe słupki rozdzielające kierunki ruchu na odcinkach o układzie pasów 2+1. W ten sposób chcemy uniemożliwić kierowcom wyprzedzanie na podwójnej ciągłej. Wszak za kilkaset metrów będą mogli zrobić to bezpiecznie korzystając z dwóch pasów ruchu w tym samym kierunku.


16.11.2009