Postanowienia z arbitraży - 2006 r.


Zestawienie wyroków z arbitraży w 2006 r. zobacz Wokanda 2006.xls


Lp. Data Sygnatura akt Odwołujący Zamawiający Wynik arbitrażu Zarzucenie naruszenia art. Nazwa nadana zamówieniu Zobacz wyrok
1. 5.01.2006 UZP/ZO/ 0-3988/05 MSF - Moniz da Maia, Serra & Fortunato, Empreiteiros, S. A/TGA- Teodoro Gomes Alho e Filhos Lda/Warbud S .A. Lizbona Portugalia GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust 1, art. 24 ust 2 pkt 3, art. 38 ust 5, art. 89 ust 1 pkt 2 przebudowa dr kr nr 22 na odc Elbląg - Grzechotki, odc. III Elbląg - Chruściel zobacz sa 0-3988 05-01-2006.pdf
2. 6.01.2006 UZP/ZO/ 0-4004/05 Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o., Strabag AG Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7, 22 ust 1, art. 89 ust 1 pkt 5 Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7 Gdańsk - Warszawa - Chyzne (gr.państwa) Zad. B. Kiezmark - Jazowa, Budowa węzła w Nowym Dworze Gd. i wiaduktu w Kmiecinie zobacz sa 0-4004 06-01-2006.pdf
3. 12.01.2006 UZP/ZO/ 0-13/06 Konsorcjum: JACOBS GIBB Sp. z o.o., Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24 ust 2 pkt 3, w zw. z art. 22 ust 1 pkt 2, art. 87 i art. 89 ust 1 pkt 5 Budowa dr ekspresowej S-8 Radzymin - Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa zobacz sa 0-13 12-01-2006.pdf
4. 18.01.2006 UZP/ZO/ 0-71/06 Konsorcjum: MOTA-ENGIL Polska S.A, MOTA-ENGIL Engenharia e Construcao SA Kraków GDDKiA Oddział w Łodzi powtórne badanie i ocenę wniosków art. 7, art. 24 ust 2 pkt 3, art. 89 ust 1 pkt 8 Budowa wiaduktu drogowego w m. Parzęczew w ciągu dr pow. 3707E nad autostradą A-2 odc Wartkowice-Emilia wraz z dojazdami i przebudową dróg zbiorczych zobacz sa 0-71 18-01-2006.pdf
5. 20.01.2006 UZP/ZO/ 0-112/06 Budimex Dromex S.A Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art.24 ust 1 pkt 10; art. 7 ust 1 Budowa dr nr 22 Elbląg - Chruściel - Maciejewo - Grzechotki - gr państwa (Kaliningrad) odc Chruściel - Maciejewo zobacz sa 0-112 20-01-2006.pdf
6. 20.01.2006 UZP/ZO/ 0-133/06 Budimex Dromex S.A Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania niespełnienie warunku - wymaganych uprawnień Budowa dr nr 22 Elbląg - Chruściel - Grzechotki zobacz sa 0-133 20-01-2006.pdf
7. 25.01.2006 UZP/ZO/ 0-153/06 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. zo.o. Chojna GDDKiA Oddział w Szczecinie unieważnienie postępowania art. 7 ust 6 Utrzymanie czystości i porządku na jezdniach, chodnikach oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, w ciągu dr kr nr 26 i nr 31 przez m. Chojna zobacz sa 0-153-06 25-01-2006.pdf
8. 1.02.2006 UZP/ZO/ 0-252/06 MOTA - ENGIL Polska S.A. Kraków GDDKiA Oddział w Lublinie oddalenie odwołania art.7; art. 24 ust 2 pkt 3 oraz art. 24 ust 1 pkt 10 w zw. z art. 22 ust 1 pkt 3; art. 91 ust 1; par 1 ust 3 pkt 2 Rozp Prezesa RM Przebudowa drogi kr nr 48 Tomaszów Maz. - Potworów - Białorzegi - Kozienice - Opactwo - Dęblin - Moszcznka - Kock na odc Moszczanka - Kock zobacz sa 0-252 01-02-2006.pdf
9. 3.02.2006 UZP/ZO/ 0-267/06 GTM Terrassement SAS Naterre GDDKiA Warszawa uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie bezzaadny wymóg doświadczenia w realizacji mostów Budowa autostrady A4 Zgorzelec-Krzyżowa odc. Zgorzelec - Wykroty, odc. Wykroty - Krzyżowa. zobacz sa 0-267 03-02-2006.pdf
10. 10.02.2006 UZP/ZO/ 0-367/06 Mott MacDonald Limited Warszawa GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust 1 pkt 10 Usługi w zakresie doradztwa technicznego dla wszystkich projektów autostradowych zobacz sa 0-367 10-02-2006.pdf
11. 17.02.2006 UZP/ZO/ 0-421/06 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki GDDKiA Oddział w Warszawie oddalenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 7 Przebudowa nawierzchni dr kr nr 61 na odc Laski-Różan od km 72+700 - 93+500 dł odc 20,800 km zobacz sa 0-421-06 17-02-2006.pdf
12. 17.02.2006 UZP/ZO/ 0-422/06 Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie oddalenie odwołania art. 24 ust 1 pkt 10, art. 24 ust 2, art. 7 ust 1 Wykonanie wzmocnienia poprzez przebudowe nawierzchni drogi krajowej zobacz sa 0-422-06 17-02-2006.pdf
13. 20.02.2006 UZP/ZO/ 0-444/06 Konsorcjum: KIRCHNER /BICKHARDT/ MOSTY - Łódź GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny ofert art. 24 ust 2 pkt 2, art. 24 ust 3, art. 51 ust 1 i 3 oraz art. 7 ust 1 Przebudowa dr kr nr 7 do parametrów dr ekspresowej na odc. Białobrzegi - Jedlińsk zobacz sa 0-444 20-02-2006.pdf
14. 23.02.2006 UZP/ZO/ 0-481/06 TPF PLANEGE - Consultores de Engenharia e Gestao S.A. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie oddalenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 2 Budowa obwodnicy Jabłonny w ciągu dr kr nr 61 na odc od km 14+196 (gr. Warszawy) do 17+893 (gr.Legionowa) nowy pikietaż - 17+501 (gr. Warszawy) do 21+198,83 (gr.Legionowa) zobacz sa 0-481-06 23-02-2006.pdf
15. 24.02.2006 UZP/ZO/ 0-494/06 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych VIA s.c. Brodnica GDDKiA Oddział w Zielonej Górze unieważnienie postępowania SIWZ - naruszenie art. 7 ust 1, art. 22 ust 1 pkt 2 i ust 2 wykonanie oznakowania poziomego dróg krajowych na terenie woj.. lubuskiego zobacz sa 0-494 24-02-2006.pdf
16. 28.02.2006 UZP/ZO/ 0-539/06 Konsorcjum: Complex Projekt Sp. z o.o. - Lider, Krakowskie Biuro Projektów i Mostów "Transprojekt" Sp. z o.o., Małopolska Grupa Geod.-Proj. S.A. Katowice GDDKiA Oddział w Katowicach oddalenie odwołania art. 24 ust 1 pkt 10, art. 24 ust 2 pkt 2, art. 24 ust 2 pkt 3, art. 24 ust 2 pkt 4, art. 89 ust 1 pkt 2 i 5 Opracownie projektu budowlanego i wykonawczego dokumentacji przetargowej, kosztorysu inwestorkiego oraz dokum geodezyjnej i kartograficznej dla budowy autostrady płatnej A-1 na odc od węzła Bełk w Czerwionce - Leszczynach (bez węzła) do węzła Świertklany (z węzłem) zobacz sa 0-539-06 28-02-2006.pdf
17. 03.03.2006 UZP/ZO/ 0-580/06 MSF - Moniz da Maia, Serra & Fortunato, Empreiteiros, S. A, Teodoro Gomes Alho & Filhos. LDA Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 22, art. 24 ust 1 pkt 10 z zw z art. 22 ust 1 pkt 2, art. 51 Przebudowa dr kr nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odc Obwodnica Grójca zobacz sa 0-580 03-03-2006.pdf
18. 03.03.2006 UZP/ZO/ 0-589/06 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny ofert art. 7, art. 22 ust 1, art. 87 ust 1 Przebudowa dr kr nr 22 na odc. Elbląg - Grzechotki, odc. II Chruściel - Maciejewo zobacz sa 0-589 03-03-2006.pdf
19. 03.03.2006 UZP/ZO/ 0-624/06 Ove Arup & Partners International Limited Warszawa GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołania oodwołanie wniesone z uchybieniem terminu Studium wykonalności wraz z analizą ruchu dla płatnej autostrady A-1 Stryków - Pyrzowice zobacz sa 0-624 03-03-2006.pdf
20. 06.03.2006 UZP/ZO/ 0-622/06 Konsorcjum: KIRCHNER/BICKHARDT/ Mazowieckie Mosty Łódź GDDKiA Warszawa Powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust 1, art. 24 ust 2 i 3 oraz art. 51 ust 1 i 3 Rozbudowa dr kr nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odc obwodnicy Grójca zobacz sa 0-622 06-03-2006.pdf
21. 08.03.2006 UZP/ZO/ 0-635/06 Konsorcjum: KIRCHNER /BICKHARDT/ MOSTY - Łódź GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny ofert art. 24 ust 2 pkt 2 - dot. spełnienia waruneku posiadania określonego potencjału kadrowego Przebudowa dr kr nr 7 do parametrów dr ekspresowej na odc Grójec - Białobrzegi zobacz sa 0-635 08-03-2006.pdf
22. 15.03.2006 UZP/ZO/ 0-726/06 WS Atkins-Polska Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny ofert art. 24 ust 4 Przebudowa autostrady A4 na odc Balice Opatkowice zobacz sa 0-726 15-03-2006.pdf
23. 22.03.2006 UZP/ZO/ 0-780/06 MOTA - ENGIL Polska S.A. Kraków GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny ofert art. 7, art. 89 ust 1 pkt 2, art. 91 Przebudowa autostrady A4 na odc Balice Opatkowice zobacz sa 0-780 22-03-2006.pdf
24. 22.03.2007 UZP/ZO/ 0-781/06 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny ofert błędy w pozycjach kosztorysu powodujace niezgodność ofert z SIWZ Przebudowa autostrady A4 na odc Balice Opatkowice zobacz sa 0-781 22-03-2006.pdf
25. 22.03.2008 UZP/ZO/ 0-789/06 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OGRÓD Wysogotowo GDDKiA Oddział w Gdańsku oddalenie odwołania
art. 24 ust 2 pkt 3
Wycinka drzew usytuowanych w pasie dr kr nr 55 na odc Malork - Sztum oraz w pasie budowanej autostrady A1 na odc Rusocin-Swarozyn z podziałem na 2 zadania
zobacz sa 0-789 22-03-2006.pdf
26. 24.03.2006 UZP/ZO/ 0-825/06 Agencja Ochrony i Detektywistyki "GWARANT" Sp. z o.o. Opole GDDKiA Oddział w Opolu oddalenie odwołania art. 7 ust 1 i 2, art. 89 ust 1 pkt 3 Dozorowanie, sprzątanie i utrzymanie czystości wraz z usługami konserwacyjnymi i utrzymaniowymi na MOP-ach: Jankowice Wielkie, Wierzbnik, Młyński Staw, Rzędziwojowice, Przypiecz, Proszków, Wysoka, Góra Św. Anny w ciagu atuostrady A-4 na terenie woj. opolskiego w okresie 01.03.2006-28.02.2007 zobacz sa 0-825-06 24-03-2006.pdf
27. 24.03.2006 UZP/ZO/ 0-832/06 BERGER BAU GmbH Passau, Germany GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołania protest i odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony Przebudowa autostrady A4 na odc Balice Opatkowice zobacz sa 0-832 24-03-2006.pdf
28. 12.04.2004 UZP/ZO/ 0-1028/06 Konsorcjum: NCC Roads Polska Sp. zo.o., Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. zo.o. Wrocław GDDKiA Oddział w Gdańsku oddalenie odwołania art. 180 w związku z art. 179, a także art. 7 ust 1, art. 24 ust 1 pkt 10 i ust 2 pkt 3 w związku z art. 22 ust 1 pkt 2, art. 89 ust 1 pkt 2 Odnowa nawierzch drogi krajowej nr 6 Szczecin-Gdańsk - Łęgowo na odc Sycewice - Remblinko od km 194+660 do 201+844 zobacz sa 0-1028-06 12-04-2006.pdf
29. 26.04.2006 UZP/ZO/0-1166/06 SKANSKA S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny ofert art. 7, art. 22 ust 1 pkt 2, art. 24 ust 1 pkt 10, art. 24 ust 4, art. 44 oraz art. 87 ust 1 przebudowa dr kr nr 22 na odc Elbląg - Grzechowki odc. OO - Chruściel-Maciejewo zobacz sa 0-1166 26-04-2006.pdf
30. 27.04.2006 UZP/ZO/ 0-1169/06 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz GDDKiA Oddział w Poznaniu oddalenie odwołania art. 7, art. 24 ust 2 pkt 2 i 3, art. 89 ust 1 Przebudowa dr kr nr 92 Słupca - Golina od km 29+900 do 39+050 zobacz sa 0-1169-06 27-04-2006.pdf
31. 27.04.2006 UZP/ZO/ 0-1204/06 SKANSKA S.A. Warszawa GDDKiA Oddział w Łodzi oddalenie odwołania art. 26 ust 3 bd zobacz sa 0-1204-06 27-04-2006.pdf
32. 08.05.2006 UZP/ZO/ 0-1253/06 Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Warszawa GDDKiA Oddział w Warszawie oddalenie odwołania art. 24 ust 2 pkt 2; art. 89 ust 1 pkt 2 Wykonanie przebudowy dr kr nr 10 na odc Drobin - Płońsk od km 442+600 do 452+640 zobacz sa 0-1253-06 08-05-2006.pdf
33. 08.05.2006 UZP/ZO/ 0-1265/06 Konsorcjum: TPF PLANEGE - Consultores de Engenharia e Gestao S.A., E&L Architects Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust 1, art. 24 ust 1 pkt 10, art. 24 ust 2 pkt 3 i art. 89 ust 1 pkt 2 Rozbudowa dr kr nr 7 do parametró dr ekspresowej na odc obwodnicy Gójca od km 410+260 do km 418+546 zobacz sa 0-1265 08-05-2006.pdf
34. 09.05.2006 UZP/ZO/ 0-1275/06 Konsorcjum: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A.;Przedsięb. Robót Drogowych Ostróda Sp.zo.o .;Przedsięb. Wielobranżowe Drogownictwa TEMPO Wrocław GDDKiA Oddział w Gdańsku powtórzenie czynności oceny ofert art. 89 ust 1 i 2 Remont poziomego oznakowania dr kr nr 1, 22, 55 i 90 na terenie Rejonu Tczew O/Gdańsk zobacz sa 0-1275-06 09-05-2006.pdf
35. 09.05.2006 UZP/ZO/ 0-1280/06 Konsorcjum: NCC ACTIEBOLAG, IMB Podbeskidzie Sp. zo.o. Katowice GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 2 (skragę wniósł podmiot nieuprawniony) Przebudowa autostrady A4 na odc Balice Opatkowice zobacz sa 0-1280 09-05-2006.pdf
36. 10.05.2006 UZP/ZO/ 0-1288/06 Budimex Dromex S.A Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 2, art. 24 ust 2 pkt 3, art. 7 ust 1 Przebudowa atuostrady A4 na odc Balice Opatkowice zobacz sa 0-1288 10-05-2006.pdf
37. 10.05.2006 UZP/ZO/ 0-1289/06 Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o., Strabag AG Warszawa GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołania art. 27 ust 1 Przebudowa atuostrady A4 na odc Balice Opatkowice zobacz sa 0-1289 10-05-2006.pdf
38. 16.05.2006 UZP/ZO/ 0-1372/06 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz GDDKiA Oddział w Poznaniu powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust 1 i ust 3, art. 22 ust 1 pkt 2 w związku z art. 24 ust 1 pkt 10, art. 24 ust 2 pkt 3 oraz art. 89 ust 1 pkt 5 Przebudowa skrzyżowania w mjsc Czekanów oraz przebudowę skrzyzowania w mjsc Biskupice Oloboczne. zobacz sa 0-1372-06 16-05-2006.pdf
39. 19.05.2006 UZP/ZO/ 0-1429/06 Konsorcjum: SILESIANA B.C. Sp.zo.o., Przedsiębiorstwo DUBR Sp. zo.o. Bielsko-Biała GDDKiA Oddział w Krakowie oddalenie odwołania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie kwalifikacji personelu Odnowa oznakowania poziomego na drogach krajowych woj. małopolskiego w roku 2006, zadanie nr 1-6 zobacz sa 0-1429-06 19-05-2006.pdf
40. 19.05.2006 UZP/ZO/ 0-1436/06 "Energopol - Szczecin" Spółka Akcyjna Szczecin GDDKiA Oddział w Szczecinie powtórzenie czynności oceny ofert wymagań opisanych w SIWZ dot kwalifikacji personelu Budowa wiaduktu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 z droga Goleniów - Lubczyna zobacz sa 0-1436-06 19-05-2005.pdf
41. 23.05.2006 UZP/ZO/ 0-1475/06 Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A. i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i M ostów Sp. z o.o. Międzyrzec Podlaski GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołania zarzut dot. doświadczenia zawodowego na stanowisko kierownika robót mostowych przebudowa drogi krajowej zobacz sa 0-1475 23-05-2006.pdf
42. 23.05.2006 UZP/ZO/ 0-1459/06 Konsorcjum: Firma Wielobranżowa "ZEBRA 2" Seweryn Respondek, Firma HUNTER Joanna Łowińska Bytom GDDKiA Oddział w Krakowie oddalenie odwołania
art. 24 ust. 1 i 87 ust. 1
Odnowa oznakowania poziomego na drogach krajowych województwa małopolskiego w roku 2006 zadanie nr 3 – teren rejonu Nowy Sącz
zobacz sa 0-1459-06 23-05-2006.pdf
43. 23.05.2006 UZP/ZO/ 0-1472/06 "DROG-BUD" Sp. z o.o. Częstochowa GDDKiA Oddział w Łodzi powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust 1, art. 89 ust 1 pkt 2 Rozbudowa dr kr nr 45 Złoczew - Wielu od km 173+585 do 179+585 wraz z przebudową mostu przez rzeke Pyszna w m. Wydrzyn w km 176+420 zobacz sa 0-1472-06 23-05-2006.pdf
44. 13.06.2006 UZP/ZO/ 0-1655/06 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Warszawa umorzenie postepowania cofnięcie odwołania przed rozprawą bd zobacz sa 0-1655-06 13-06-2006.pdf
45. 13.06.2006 UZP/ZO/ 0-1688/06 Mott MacDonald Limited Croydon, Surrey, CR9 2UL GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania
art. 7, art. 24 ust 4, art. 89 ust 1 pkt 2
Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/003 "Budowa autostrady A-1 na odc Sośnica - Bełk w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
zobacz sa 0-1688 13-06-2006.pdf
46. 13.06.2006 UZP/ZO/ 0-1692/06 Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o. o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania
niespełnienie warunku dot. doświadczenia w nadzorze
Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PT/003 "Budowa autostrady A-1 na odc Sośnica - Bełk w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót
zobacz sa 0-1692-06 13-06-2006.pdf
47. 14.06.2006 UZP/ZO/ 0-1697/06 MSF - Moniz da Maia, Serra & Fortunato - Empreiteiros, S. A, Teodoro Gomes Alho & Filhos. LDA, WARBUD S. A. Warszawa GDDKiA Oddział w Olsztynie oddalenie odwołania dot. ubezpieczenia, odpisu z KRS i spełnienia warunków dot. doświadczenia przebudowa dr kr nr 16 - etap II Gietrzwałd - Naglady i Wójtowo - Barczewo zobacz sa 0-1697-06 14-06-2006.pdf
48. 14.06.2006 UZP/ZO/ 0-1698/06 Konsorcjum: TPF PLANEGE - Consultores de Engenharia e Gestao S.A., E&L Architects Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania oprotestrowanie wyboru najkorzystniejszej oferty Zarządzanie i nadzór nad projektem "Rozbudowa dr kr nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odc obwodnicy Grójca od km 410+260 - 418+546 zobacz sa 0-1698-06 14-06-2006.pdf
49. 14.06.2006 UZP/ZO/ 0-1699/06 Konsorcjum: TPF PLANEGE - Consultores de Engenharia e Gestao S.A., E&L Architects Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust 1, art. 24 ust 1 pkt 10, art. 24 ust 2 pkt 3 Zarządzanie projektem Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/V/PT/003 "Budowa autostrady A-1 na odc Sośnica - Bełk w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót zobacz sa 0-1699-05 14-06-2006.pdf
50. 19.06.2006 UZP/ZO/ 0-1717/06 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Olsztynie oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 89 ust 1, art. 87 ust 1 Rozbudowa dr kr nr 16 - etap II Gietrzwałd - Naglady i Wójtowo - Barczewo zobacz sa 0-1717-06 19-06-2006.pdf
51. 20.06.2006 UZP/ZO/ 0-1719/06 Zakład Produkcyjno-Usługowy ACER Międzyrzecz GDDKiA Oddział w Bydgoszczy odrzucenie odwołania
odwołanie wniesione po terinie Usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym autostrady A1 na odc Nowe Marzy - Czerniewice
zobacz sa 0-1719-06 20-06-2006.pdf
52. 22.06.2006 UZP/ZO/ 0-1776/06 STRABAG Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Rzeszowie oddalenie odwołania art. 89 ust 1 pkt 2 Przebudowa drogi kr nr 9 Radom - Barwinek na odc Niebylec - Lutcza od km 223+939 do 227+962 zobacz sa 0-1776-06 22-06-2006.pdf
53. 26.06.2006 UZP/ZO/ 0-1810/06 Konsorcjum: Dragados S.A., Polimex - Mostostal S.A. 28700 San Sebastian de Los Reyes (Madrid) Hiszpania GDDKiA Warszawa odrzucenie odwołania brak pełnomocnictwa bd zobacz sa 0-1810 26-06-2006.pdf
54. 27.06.2006 UZP/ZO/ 0-1824/06 Konsorcjum:Bilfinger Berger Infrastruktura Sp.zo.o., Bilfinger Berger AG, W.P.R.D. S.A., P.R.M. Mosty-Óó dź S.A., Z.T.B.POLBAU Sp. zo.o., Razel S.A. Wrocław GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24 ust 2 pkt 3 Budowa autostrady A1 na odc Sośnica - Bełk zobacz sa 0-1824 27-06-2006.pdf
55. 27.06.2006 UZP/ZO/ 0-1847/06 Konsorcjum: Strabag Sp. z o.o., Strabag AG, HEILIT + WOERNER Bau GmbH Warszawa GDDKiA Warszawa powtórne badanie i ocenę wniosków art. 7; art. 22 ust 2; art. 25 Budowa autostrady A1 na odc Sośnica - Bełk zobacz sa 0-1847 27-06-2006.pdf
56. 28.06.2006 UZP/ZO/ 0-1833/06 Konsorcjum: SIEMENS Sp. zo.o., SIEMENS AG Warszawa GDDKiA Oddział w Opolu powtórzenie czynności oceny ofert oprotestrowanie wyboru najkorzystniejszej oferty Budowa autostrady A-4 odc Kleszczów - Sosnica, realizacja elementów bezpieczeństwa ruchu na autostradzie A-4 na odc Wrocław - Sośnica zobacz sa 0-1833-06 28-06-2006.pdf
57. 28.06.2006 UZP/ZO/ 0-1873/06 Konsorcjum: SIEMENS Sp. zo.o., SIEMENS AG Warszawa GDDKiA Oddział w Opolu umorzenie postępowania cofnięcie odwołania przed rozprawą - zobacz sa 0-1873-06 28-06-2006.pdf
58. 04.07.2006 UZP/ZO/ 0-1886/06 Artefakt Monika Ejsner Łódź GDDKiA Oddział w Łodzi powtórzenie czynności oceny ofert
art.24 ust.1pkt10 w związku z art.24ust.2pkt3
Wykonanie usługi kserograficznej dokumentacji technicznej czarno-białej lub kolorowej
zobacz sa 0-1886-06 04-07-2006.pdf
59. 10.07.2006 UZP/ZO/ 0-1951/06 J.P.P. Consult Wrocław GDDKiA Oddział w Zielonej Górze odrzucenie odwołania oprotestrowanie wyboru najkorzystniejszej oferty - protest wniesiony przez podmiot nieuprawniony
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budowa płnocnego obejścia Nowej Soli w ciągu dr nr 3 Świnoujście-Jakuszyce od km 293+930 do 309+090
zobacz sa 0-1951 10-07-2006.pdf
60. 13.07.2006 UZP/ZO/ 0-1993/06 DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. Strzyżów GDDKiA Oddział w Krakowie oddalenie odwołania
art. 89 ust 1 pkt 2
Odnoa nawierzchni dr kr 47 Rabka - mNowy Targ, odc. Rdzawka - Nowy Targ
zobacz sa 0-1993 13-07-2006.pdf
61. 18.07.2006 UZP/ZO/ 0-2052/06 Parsons Brickerhoff Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie kwalifikacji personelu
- zobacz sa 0-2052-06 18-07-2006.pdf
62. 20.07.2006 UZP/ZO/ 0-2082/06 KPMG sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa unieważnienie postępowania art. 19 ust 3 w związku z art. 146 ust 1 pkt 6 i art. 93 ust 1 pkt 7 Świadczenie usług doradczych o charakterze ekonomiczno-finansowym dla projektów autostradowych oraz na drogach ekspresowych i innych drogach krajowych zobacz sa 0-2082 20-06-2006.pdf
63. 21.07.2006 UZP/ZO/ 0-2102/06 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych VIA s.c. Brodnica GDDKiA Oddział w Zielonej Górze powtórzenie czynności oceny ofert
art. 24 ust 3 pkt 3; art. 91 ust 1 (dot.ubezpieczenia OC w wysokości nie mniejszej niż podana w ofercie)
Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego dróg krajowych na terenie woj. lubuskiego w latach 2006-08 z podziałem na trzy części.
zobacz sa 0-2102 21-07-2006.pdf
64. 21.07.2007 UZP/ZO/ 0-2087/06 Cenos Sp. zo.o. Września GDDKiA Oddział w Gdańsku modyfikacja SIWZ w części dot opisu przedmiotu zamówienia
art. 7
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg krajowych na terenie woj.. pomorskiego
zobacz sa 0-2087 21-07-2006.pdf
65. 21.07.2008 UZP/ZO/ 0-2092/06 Konsorcjum:STRABAG Sp.zo.o., MAX BOGL & JOSEF KRYSL Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 7 ust 1, art. 24 ust 2 pkt 3, art. 26 ust 3, art. 87
Budowa drogi ekspresowej Bielsko Biała - Skoczów - Cieszyn
zobacz sa 0-2092 21-07-2006.pdf
66. 25.07.2006 UZP/ZO/ 0-2123/06 WS Atkins-Polska Sp. zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania art. 24, art. 87 w związku z art. 7 ust 1 Budowa autostrady A1 na odc. Sośnica - Bełk zobacz sa 0-2123 25-07-2006.pdf
67. 31.07.2006 UZP/ZO/ 0-2164/06 Konsorcjum: Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o. o., PROFIL Sp. zo.o., Zespół Badawczo-Pr ojektowy MOSTY WROCŁAW s.c. Wrocław GDDKiA Oddział we Wrocławiu powtórzenie czynności oceny ofert
wybrana oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu - art. 24 ust 2, art. 89 ust 1
Projekt budowlany oraz dokumentacja przetargowa dla budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław - Syców od węzła Pawłowice w km 00+000 do węzła Dąbrowa w km 22+564, długości około 22,5 km
zobacz sa 0-2164 31-07-2006.pdf
68. 31.07.2007 UZP/ZO/ 0-2163/06 Konsorcjum: INTERGRAPH Polska Sp. z o.o., ABG Ster-Projekt S.A. Warszawa GDDKiA Warszawa powtórzenie czynności oceny
art. 24 ust 1 pkt 10, art. 24 ust 2 pkt 3, art. 26 ust 4
Dostawa i wdrożenie wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb GDDKiA o nazwie SIoN – pod klucz zobacz sa 0-2163 31-07-2006.pdf
69. 01.08.2006 UZP/ZO/ 0-2167/06 Konsorcjum:ComputerLand S.A., KPG Sp.zo.o., SHH Sp.zo.o., Scott Wilson Ltd.Sp.zo.o. Warszawa GDDKiA Warszawa oddalenie odwołania niespełnienia wymogu określone w SIWZ - certyfikaty
Dostawa i wdrożenie wraz z utrzymaniem systemu informatycznego typu GIS wspomagającego proces pozyskiwania gruntów i zarządzania nieruchomościami dla potrzeb GDDKiA o nazwie SIoN – pod klucz zobacz sa 0-2167 01-08-2006.pdf
70. 01.08.2006 UZP/ZO/ 0-2153/06 "DHV Polska" Sp. z o.o. Warszawa GDDKiA Oddział w Katowicach umorzenie postpowania cofnięczie odwołania przed rozprawą - zobacz sa 0-2153-06 01-08-2006.pdf
71. 02.08.2006 UZP/ZO/ 0-2182/06 Konsorcjum: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "TRAKT" Sp. z o.o., PRM MOSTY Łódź S.A., PRI FART Sp. zo.o., PUT INTERCOR Sp.z o.o. Kielce GDDKiA Oddział w Kielcach oddalenie odwołania niespełnienia wymogu określone w SIWZ - doświadczenie i wytwórnia mas bitumicznych
Budowa węzła komunikacyjnego Kielce-Północ w ciągu dr kr nr 57, odc Występa-Wiśniówka (531+804,02;539+o78,24) wraz z rozbudową dr kr Nr 73 do parametrów dwujezdniowej drogi klasy GP odc Wiśniówka-Granice m. Kielc (1+200,24- 3+579,19)
zobacz sa 0-2182-06 02-08-2006.pdf
72. 03.08.2006 UZP/ZO/ 0-2199/06 Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY - Łódź S.A., DTP TERRASSEMEN T Warszawa GDDKiA Oddział w Gdańsku oddalenie odwołania
art. 89 ust 1 pkt 2, a także art. 7
Budowa obwodnicy miasta Chojnic wraz z infrastrukturą - I etap
zobacz sa 0-2199 03-08-2006.pdf
73. 8.08.2006
UZP/ZO/ 0-2231/06
"Profil" Sp. z o.o. Warszawa
GDDKiA Oddział w Poznaniu
umorzenie postepowania
cofnięcie odwołania przed rozprawą
- zobacz sa 0-2231-06 08-08-2006.pdf
74. 8.08.2006
UZP/ZO/ 0-2232/06
"Profil" Sp. z o.o. Warszawa
GDDKiA Oddział w Poznaniu
umorzenie postepowania
cofnięcie odwołania przed rozprawą
- zobacz sa 0-2232-06 08-08-2006.pdf
75. 8.08.2006
UZP/ZO/ 0-2233/06
"Profil" Sp. z o.o. Warszawa
GDDKiA Oddział w Poznaniu
umorzenie postepowania
cofnięcie odwołania przed rozprawą
- zobacz sa 0-2233-06 08-08-2006.pdf
76. 16.08.2006
UZP/ZO/ 0-2249/06
Budimex Dromex S.A Warszawa
GDDKiA Warszawa
oddalenie odwołania
art. 7 ust 1, art. 24 ust 1 pkt 10 i ust 4, art. 813 ust 2
Budowa dr ekspresowej Bielsko Biała - Skoczów - Cieszyn - zadania dodatkowe
zobacz sa 0-2249 16-08-2006.pdf
77. 21.08.2006
UZP/ZO/ 0-2307/06
Konsorcjum:TEERAG-ASDAG AG, TEERAG-ASDAG POLSKA Sp.zo.o. Warszawa
GDDKiA Oddział w Warszawie
powtórzenie czynności oceny ofert
art. 89 ust 1 pkt 1 - dot. pełnomocnictwa
Wykonanie odnowy nawierzchni drogi krajowej nr 60 Łęczyca - Gołymin w km 154+294 - 172+350 długości 18,056 km i na odcinku Maków Maz. - Różan w km 189+040 - 209+280 długości 20,240 km
zobacz sa 0-2307 21-08-2006.pdf
78. 21.08.2006
UZP/ZO/ 0-2315/06
Skanska S.A. Warszawa
GDDKiA Oddział w Olsztynie
powtórzenie czynności oceny ofert art. 7 ust. 1, art. 23 ust. 3 i 89 ust.1 pkt 1 i 2
Przebudowa dr kr nr 16 na odc Sobiewoda – Kisielice-Ogrodzieniec, na odc Mózgowo – Laseczno i Strodomno – Iława
zobacz sa 0-2315-06 21-08-2006.pdf
79. 24.08.2006
UZP/ZO/ 0-2344/06
MOTA - ENGIL Polska S.A. Kraków
GDDKiA Oddział w Krakowie
umorzenie postepowania
odwołujący cofnąl odwołanie
brak danych
zobacz sa 0-2344 24-08-2006.pdf
80. 30.08.2006
UZP/ZO/ 0-2376/06
Konsorcjum: PRDM CEZET BIS Sp. z o.o., PRD Sp. z o.o., PPHU JAWAL Sp. z o.o. Starachowice
GDDKiA Oddział w Łodzi
umorzenie postepowania
cofnięcie odwołania przed rozprawą
- zobacz sa 0-2376-06 30-08-2006.pdf
81. 31.08.2006
UZP/ZO/ 0-2383/06
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DROGPOL" Sp. j. Andrzej Bojda, Waldemar Kołodziejczyk, Zbigniew Raku s Poraj
GDDKiA Oddział w Szczecinie
umorzenie postepowania
"art. 189 ust 1
cofnięcie odwołania"
Wykonanie oznakowania poziomego dróg krajowych na terenie województwa zachodniopomorskiego na 8 zadaniach
zobacz sa 0-2383 31-08-2006.pdf
82. 5.09.2006
UZP/ZO/ 0-2421/06
STRABAG Sp. z o.o. Warszawa
GDDKiA Oddział w Kielcach
powtórzenie czynności oceny ofert
art. 7 pkt 1, art. 22 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 8, art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 87 ust. 2
Budowa węzła komunikacyjnego KIELCE PÓŁNOC w ciągu dr kr Nr S7 odc Występa –Wiśniówka ( 531+804,02÷ 539+078,24 wraz z rozbudową dr kr Nr 73 do parametrów dwujezdniowej dr klasy GP odc Wiśniówka – granica m. Kielce (1+200,24÷3+ 579,19)
zobacz sa 0-2421-06 05-09-2006.pdf
83. 5.09.2006
UZP/ZO/ 0-2437/06
Konsorcjum: P.B.D i M. Sp. z o.o., P.R.D. Lubartów S.A., P.B. K. ABM , Kieleckie P. R. D. Sp. zo.o., Wa rszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY S.A. Mińsk Mazowiecki
GDDKiA Oddział w Kielcach
powtórzenie czynności oceny ofert art. 180 ust. 2, art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt 1, naruszenie zasady równego traktowania
Budowa węzła komunikacyjnego KIELCE PÓŁNOC w ciągu dr kr Nr S7 odc Występa –Wiśniówka ( 53+804,02÷ 539+078,24 wraz z rozbudową dr kr Nr 73 do parametrów dwujezdniowej dr klasy GP odc Wiśniówka – granica m. Kielce (1+200,24÷3+ 579,19)
zobacz sa 0-2437-06 05-09-2006.pdf
84. 6.09.2006
UZP/ZO/ 0-2429/06
Cenos Sp. zo.o. Września
GDDKiA Oddział w Warszawie
oddalenie odwołania art. 7 ust 1 i art. 30 ust 4
Dostawa materiałów chemicnzych do zimowego utrzymania dróg w sezonach 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 dla Rejonów GDDKiA w Warszawie - zakres zadań 1-3
zobacz sa 0-2429 06-09-2006.pdf
85. 6.09.2006 UZP/ZO/ 0-2430/06
Cenos Sp. zo.o. Września
GDDKiA Oddział w Bydgoszczy
1. na 1 zarzut odrzuca protest
2. na 2 zarzut nakazuje Zamawiającemu zmodyfikowanie SIWZ
1. zasady uczciwej konkurencji
2. dotyczy SIWZ
Dostawa soli drogowej w okresie zezonów zimowych w nabliższych 3 latach
zobacz sa 0-2430 06-09-2006.pdf
86. 5.09.2006 UZP/ZO/ 0-2437/06
Konsorcjum: P.B.D i M. Sp. z o.o., P.R.D. Lubartów S.A., P.B. K. ABM , Kieleckie P. R. D. Sp. zo.o., Wa rszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY S.A. Mińsk Mazowiecki
GDDKiA Oddział w Kielcach
powtórzenie czynności oceny ofert
art. 180 ust 2; art. 93 ust 1 pkt 1; art. 24 ust 1 pkt 10 w zw z art. 22 ust 1 pkt 2; art. 89 ust 1; narusz zasady równego traktowania wykonawców
Budowa węzła komunikacyjnego Kielce Północ w ciagu dr kr nr S7 Występa - Wniśniówka wraz z rozbudową dr kr nr 73 do parametrów dwujezdniowej dr klasy GP odc Wiśniówka- gr. m. Kielce
zobacz sa 0-2437-06 05-09-2006.pdf
87. 7.09.2006 UZP/ZO/ 0-2441/06
Budimex Dromex S.A Warszawa
GDDKiA Oddział w Kielcach
powtórzenie czynności oceny ofert
art. 7 ust 1; rt 24 ust 1 pkt 10, art. 24 ust 2 pkt 3; art. 24 ust 4; art. 87 ust 1 i art. 93 ust 1 pkt 1
Budowa węzła komunikacyjngo w c