Współpraca dwustronna


 

Współpraca dwustronna opiera się na wymianie informacji naukowej i technicznej, dokumentacji i raportów badawczych. Odbywają się cykliczne i ad hoc wzajemne konsultacje, wymiana specjalistów mają miejsce wzajemne wizyty w celu weryfikacji technologii i metod pracy, a także regularnie organizowane są seminaria tematyczne, które pełnią funkcję platformy otwartej wymiany pomysłów między ekspertami obu krajów.

 

Niemcy

Współpraca z BASt (Federalny Drogowy Instytut Badawczy)  oraz BMVBS (Niemieckie Ministerstwo Infrastruktury).

W roku 2012 w Zielonej Górze podpisane zostało porozumienie pomiędzy GDDKiA, a BASt w celu ułatwienia współpracy dwustronnej. Zgodnie z porozumieniem organizowane są seminaria techniczne dla ekspertów z obu instytucji w trakcie których omawiane są szczegółowi bieżące priorytetowe tematy.

 

Szwecja

Współpraca ze Szwedzką Administracją Drogową (TRAFIKVERKET)

Zgodnie z podpisaną w 2010 roku Umową o Współpracy co roku aktualizowany i podpisywany jest plan prac na rok bieżący po dwustronnych uzgodnieniach. Dotychczasowe programy obejmowały tematykę priorytetową dla obu administracji drogowych z zakresu BRD (tematyka 2+1 oraz niechronionych użytkowników ruchu), ITS, ochrony środowiska oraz zarządzania obiektami mostowymi. 

Spotkania Komitetu Sterującego odbywają się naprzemiennie w Polsce i Szwecji.

 

Litwa

Litewska Administracja Drogowa (LRA)

Współpraca oparta na porozumieniu podpisanym w czerwcu 2011. Dokument ten opisuje zasady wymiany wiedzy, informacji oraz współpracę graniczną ,w którą zaangażowany jest oddział w Białymstoku.

 

Aktualności

Współpraca dwustronna

Współpraca wielostronna

Linki