Komunikat
Wszelkie uwagi, wnioski i spostrzeżenia dotyczące prezentowanych wariantów obwodnicy mozna zgłaszać do 12 grudnia - na piśmie - do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2 Białystok 15-703