INFORMACJA


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu informuje,

że ogłoszenia publikowane są na stronie BIP GDDKiA w zakładce

"zbycie zbędnego majątku ruchomego"