Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z roku 2021


Zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie windykacji należności w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie realizacji, przez GDDKiA zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy UE o wartości mniejszej niż 130 tys. zł (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Tekst zarządzeń

 

Zarządzenie nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia systemu referencyjnego dla dróg krajowych Tekst zarządzenia załącznik

 

Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczństwo ruchu drogowego i audytu bezpieczeństwa drogowego. Tekst zarządzenia załącznik, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7

 

Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie ewidencji i kontroli blankietów zezwoleń przeznaczonych do wydania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Tekst zarządzenia, załączniki

 

Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii od III do V. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie ustanowienia nagrody Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za najlepszą pracę dyplomową z obszaru drogownictwa. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie klas istniejących dróg krajowych. Tekst zarządzenia, załącznik

 

Zarządzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie postępowania w przypadku nieskutecznej sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych. Tekst zarządzenia

 

Zarządzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie elektronicznego zarządzania dokumentacją w GDDKiA. Tekst zarządzenia, załącznik 1, załącznik 2

 

Zarządzenie nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji do protokolarnego zniszczenia niewykorzystanych blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego. Tekst zarządzenia, załącznik