Przetarg na dzierżawę fragmentu nieruchomości przeznaczonego pod budowę obiektu małej gastronomii oraz utrzymania czystości i porządku na terenie Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii I: MOP Zakrzów, MOP Podłęże, zlokalizowanych w ciągu autostrady A4 (odc. Kraków – Tarnów): MOP I „Zakrzów” – km 434+100 (kierunek Kraków - Tarnów) MOP I „Podłęże” – km 434+100 (kierunek Tarnów - Kraków)