Zapoznaj się z planami rozbudowy DK3 na odcinku Bolków-Jelenia Góra i obwodnicy Kaczorowa i skorzystaj z możliwości składania uwag i opinii do wstępnie przyjętych rozwiązań.
W dniach 30 listopada - 11 grudnia br. będzie można zapoznać się z planami rozbudowy DK3 na odcinku Bolków- Jelenia Góra i budowy obwodnicy Kaczorowa oraz złożyć swoje uwagi i wnioski wobec wstępnie przyjętych rozwiązań projektowych. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z dynamicznym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 spotkania informacyjne dla przedmiotowej inwestycji odbędą się w sposób elektroniczny.

W dniach 30.11 – do 11.12.2020 r. na stronie internetowej zadania TUTAJ  dostępne będą materiały informacyjno – konsultacyjne takie jak: prezentacja multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania przestrzennego oraz ankieta. Po zapoznaniu się z powyższymi materiałami każda zainteresowana osoba będzie mogła złożyć swoje uwagi i opinie wobec przyjętych rozwiązań projektowych. Aby to uczynić należy wypełnić oraz podpisać ankietę i przesłać ją drogą elektroniczną do Wykonawcy dokumentacji projektowej, tj. firmy Databout Sp. z o.o. na adres mailowy: dk3@databout.pl

Wszystkie podpisane i uzupełnione wnioski oraz zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, uwzględnione. Zgodnie z RODO podane dane osobowe w ankiecie będą przechowywane u Wykonawcy i Zamawiającego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i służy celom identyfikacji Właścicieli nieruchomości wyłącznie na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

 

Dodatkowo w dniach 30.11 – 04.12.2020 r. (w godzinach 10:00 – 13:00) oraz 02.12.2020 r. (w godzinach 15:00 – 18:00) prowadzony będzie dyżur telefoniczny przez Wykonawcę dokumentacji projektowej pod numerem telefonu: 17 785 34 12.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami, liczymy na czynny udział w przedmiotowych spotkaniach informacyjnych oraz konstruktywne sugestie i uwagi w zakresie rozwiązań projektowych.