Dolny Śląsk dostał zielone światło dla obwodnicy Złotego Stoku

Minister Infrastruktury zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnicy Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46. Inwestycja została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 14 km.

Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie z tej miejscowości ruchu tranzytowego, prowadzącego od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i do przejścia w Kudowie Zdroju. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie. Inwestycja poprawi przepustowość układu komunikacyjnego województwa dolnośląskiego oraz stanowić będzie fragment połączenia obecnie projektowanej drogi ekspresowej S8 Wrocław - Kłodzko z województwem opolskim i przejściami granicznymi z Republiką Czeską.

 

W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej.  Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji przewiduje się na I kw. 2021 r., a roboty budowalne są planowane w latach 2027-2030.

 

Program budowy 100 obwodnic w województwie dolnośląskim 

W ramach programu powstanie łącznie 7 obwodnic:

Obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12,

Obwodnica Kaczorowa w ciągu drogi krajowej nr 3,

Obwodnica Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94,

Obwodnica Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25,

Obwodnica Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15,

Obwodnica Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94,

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46.