Kierowcy podróżujący drogą ekspresową S8 mogą już korzystać ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Na Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP) Jonas Południe w ciągu S8 (kierunek Warszawa), można już zasilić pojazdy elektryczne.Stacja posiada po dwa ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych, w tym jeden o mocy co najmniej 22 kW i jeden o mocy co najmniej 50 kW. W najbliższych tygodniach, kolejna stacja ładowania pojazdów elektrycznych zostanie uruchomiona na MOP-ie Jonas Północ w ciągu S8 (kierunek Wrocław). 

 

W II kwartale 2021 r. planowane jest uruchomienie stacji ładowania pojazdów na MOP-ie Krajków Południe przy autostradzie A4. 

 

Aktualnie ogłoszony jest przetarg na budowę ogólnodostępnych stacji do ładowania pojazdów elektrycznych na MOP-ach kat I.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mogą pobrać Informacje o warunkach ze strony internetowej:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/963/Przetargi-na-dzierzawe-Miejsc-Obslugi-Podroznych-MOP.

Termin składania ofert to 1 luty 2021.

Umowa przewiduje wykonanie szybkich ładowarek do pojazdów elektrycznych na następujących MOP -ach kategorii I :

• MOP Czerna Północ przy autostradzie A4,

• MOP Czerna Południe przy autostradzie A4,

• MOP Krajków Północ przy autostradzie A4,

• MOP Syców Północ przy drodze ekspresowej S8,

• MOP Syców Południe przy drodze ekspresowej S8. 

 

Aktualnie procedowane jest wykonanie szybkich ładowarek elektrycznych na MOP-ach dzierżawionych przez Polski Koncern Naftowy Orlen na: 

• MOP Michałowice Północ przy drodze ekspresowej S8,

• MOP Michałowice Południe przy drodze ekspresowej S8,

• MOP Kraśnik Dolny przy autostradzie A4. 

Przewidywany termin oddania do użytkowania ładowarek do ładowania pojazdów elektrycznych to II kwartał 2021.