Najkorzystniejsza oferta na przebudowę DK36 w m. Krotoszyn

Oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz okazała się najkorzystniejsza na przebudowę DK36 w Krotoszynie. Zadanie będzie realizowane w ramach rozbudowy DK36 na odcinku Krotoszyn-Ostrów. Firma zadeklarowała wykonanie prac za kwotę 10.279.087,10 zł brutto. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie to niezwłocznie   zostanie zawarta umowa. Zakres prac związanych z remontem drogi:

  • remont drogi krajowej – wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni (w granicach miejscowości Krotoszyn), wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni (za miejscowością Krotoszyn),
  • przebudowa skrzyżowań – wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni,
  • remont chodników, ścieżek rowerowych, poboczy, zatok autobusowych, zjazdów oraz pozostałych elementów infrastruktury drogowej – nowe konstrukcje nawierzchni,
  • remont odwodnienia drogi – renowację z drobnymi korektami istniejących rowów, remont rowów krytych pod zjazdami (poprzez wymianę materiału),
  • remont przepustu pod korpusem drogowym drogi krajowej – wymianę istniejącego materiału przepustów,
  • budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 36 z drogą powiatową nr 5162P – ul. Stawna i drogą gminną nr 765758P – ul. Powstańców Wielkopolskich w m. Krotoszyn  

 

 Przypominamy, że informacji dotyczących sytuacji na drogach zarządzanych przez GDDKiA udzielają całodobowo dyżurni Punktów Informacji Drogowej pod ogólnopolskim numerem 19 111 (w przypadku niektórych sieci komórkowych, konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0) lub bezpośrednio PID w Poznaniu, tel.: 61 864 63 53.