Trwa remont nawierzchni na Rondzie Konstytucji 3 Maja w Głogowie w ciągu drogi krajowej nr 12.

Zakończenie prac planowane jest do końca października.Aby nie generować większych utrudnień, roboty prowadzone są głównie w porze nocnej w godzinach od 20 do 5.

 

Podczas prowadzenia prac występują utrudnienia w postaci zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości. Niemniej jednak występują w porze nocnej. 

 

Prosimy kierowców o ostrożność.