Rozpoczęły się prace przy wymianie uszkodzonych płyt k. Krzyżowej

Pod koniec sierpnia br. na odcinku autostrady A4 ok. km. 55.4, pomiędzy węzłem Krzyżowa, a LSSE Obszar Krzywa (k. Zgorzelec) uszkodzeniu uległo kilka płyt betonowych, które niezwłocznie naprawiono.Stwierdzone zostało samoistne zdylatowanie płyt betonowych, co doprowadziło do odspojenia płyt nawierzchni. Na jezdni widoczne były wypiętrzenia płyt względem siebie. O czym pisaliśmy TUTAJ.  

Od chwili wystąpienia awarii trwały analizy metod szybkiej naprawy nawierzchni, ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji utrudnień w ruchu na czas remontu i ograniczeń wynikających z geometrii autostrady w lokalizacji zdarzenia, tj. przede wszystkim brakiem pasa awaryjnego oraz przejazdów awaryjnych (przewiązek).

 

We wrześniu podpisana została umowa z firmą SAT Sp. z o.o. z Opola, której zadaniem jest opracowanie dokumentacji remontu, wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu, wykonanie nowych płyt betonowych oraz odtworzenie oznakowania poziomego.

 

W trakcie prowadzenia robót będzie obowiązywało ograniczenie prędkości jazdy do 60 km/h. Roboty będą prowadzone pod ruchem i przy połówkowym zamknięciu jezdni.

 

Zakończenie prac planowane jest do połowy października br. Termin jednak uzależnionu jest od warunków atmosferycznych.

Apelujemy do kierowców ostrożność.