Obwodnica Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32


 • Długość: ok. 2,4 km;
 • Koszt: ok. 30 mln zł;
 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.

   
 • Planowana data uzyskania DŚU: IV kw. 2020 r.
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2020 r.
 • Podpisanie umowy: 2021
 • Lata realizacji (budowy): 2023-2025
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Żodynia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości w ciągu drogi krajowej nr 32. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód oraz połączenie pomiędzy świeżo oddaną drogą ekspresowa S5 a już oddaną drogą ekspresową S3.

  Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Poznaniem a województwem lubuskim i Zieloną Górą.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.