Obwodnica Szwecji w ciągu DK22


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- szacowana długość – 3,5 km

- obecny etap – w przygotowaniu

- planowane lata realizacji – 2024 - 2027

 

etap zrealizowany:

podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji (STEŚ-R) : 19.06.2020

 

 

etap w realizacji:

opracowywanie studium techniczno-ekonomiczno środowiskowego wraz z raportem oddziaływania na środowisko

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Inwestycja będzie stanowiła obwodnicę miejscowości Szwecja w ciągu drogi krajowej nr 22.2. Podstawowe parametry techniczne

 

  • ·                   klasa drogi:                                                                                            GP;
  •                     przekrój poprzeczny:                                                                             1x2
  • ·                   nośność drogi:                                                                                       115kN/os
  • ·                   prędkość projektowa:                                                                            80 km/h;
  • ·                   kategoria ruchu:                                                                                     KR4
  • ·                   szerokość pasa ruchu:                                                                           3,50m;3. Zakres inwestycji

W ramach inwestycji powstanie jednojezdniowa droga klasy GP.