A4 koło Krzyżowej jest przejezdna, ale wymaga docelowej naprawy

Przywróciliśmy przejezdność na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Krzyżowa a LSSE Obszar Krzywa. Ruch w kierunku Zgorzelca (granica państwa) odbywa się już oboma pasami z ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Ruch bez ograniczeń przywrócimy w najbliższym czasie, po wymianie uszkodzonych płyt nawierzchni betonowej. Prace zostaną wykonane przy użyciu technologii betonu szybkosprawnego, aby do minimum ograniczyć czas ich trwania oraz związane z tym utrudnienia.  • Przeprowadziliśmy natychmiastowe działania naprawcze uszkodzonej betonowej nawierzchni
  • Dotyczyły one odcinka poniemieckiej autostrady przebudowanej w latach 1994-1996
  • Analizujemy możliwości rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa

W miniony piątek, na jezdni autostrady A4 w kierunku granicy, uszkodzeniu uległo kilka płyt betonowych. Stwierdzone zostało samoistne zdylatowanie płyt betonowych, co doprowadziło do odspojenia płyt nawierzchni. Na jezdni widoczne były wypiętrzenia płyt względem siebie. Niezwłocznie podjęto decyzję o doraźnej naprawie z wykorzystaniem szybkich metod naprawczych. W niedzielę udrożnione zostały oba pasy autostrady A4 w kierunku zachodnim. Wprowadzono czasowe ograniczenie prędkości przejazdu do 40 km/h. W najbliższym czasie planowana jest wymiana uszkodzonych płyt nawierzchni betonowej przy użyciu technologii betonu szybkosprawnego. Ruch jezdnią w kierunku Wrocławia odbywa się cały czas bez utrudnień.

 

Analiza TEL A4

 

Jest to odcinek drogi, który wchodzi w zakres opracowania Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną (TEL) rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa. Umowę na jego wykonanie podpisaliśmy w maju 2019 r. Analizie poddano warianty budowy autostrady w nowym śladzie (na północ i południe od obecnego przebiegu) lub rozbudowy w istniejącym przebiegu do przekroju dwa razy po trzy pasy ruchu plus pas awaryjny w następujący sposób: budowa jednej jezdni (trzy pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie nowych obiektów inżynierskich, następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nitkę, rozbiórka starej nawierzchni i budowa drugiej nitki (trzy pasy ruchu + pas awaryjny). W listopadzie 2019 r. analizę rozszerzono o Studium Korytarzowe nowej drogi ekspresowej S5 do połączenia z drogą ekspresową S3.

 

Prace nad rozszerzonym studium już zakończono, a w lipcu 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) dla Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław-Krzyżowa uwzględniającego Studium Korytarzowe drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków. Podczas posiedzenia ZOPI ustalono, że do dalszych analiz, na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, proponowane są warianty łączące kombinację II (z największą liczbą punktów w analizie wielokryterialnej) i IV (rekomendowana przez projektanta). Plany orientacyjne znajdują się na stronie www.a4sk.pl.

 

Historia A4

Przypominamy, że historia autostrady A4 zaczyna się latach 30. XX wieku. Wtedy powstało łącznie 103 km ówczesnej trasy, która łączyła Berlin z Bytomiem. W powojennych latach na autostradzie A4 ruch był znikomy. Dopiero produkcja rodzimych samochodów osobowych przyczyniła się do tego, że A4 została włączona do komunikacyjnej architektury drogowej. Obecnie A4 jest częścią trasy międzynarodowej E-40, leżącej w III transeuropejskim korytarzu transportowym, który przebiega od portu Calais we Francji do wschodnich krańców Kazachstanu.

 

Historia A4 na odcinku od Zgorzelca do Wrocławia:

- w latach 1936-1939 wybudowany został ponad 100 km odcinek Reichsautobahn (Rab 9), który łączył Berlin z Wrocławiem i dalej Bytomiem,  

- w latach 1994-1996 wybudowano 1300 metrów odcinka trasy od Jędrzychowic koło Zgorzelca) do węzła z DK4,

- w latach 1994-1996 wyremontowano i przebudowano fragment poniemieckiej autostrady A12 na odcinku od Golnic do Krzywej o długości ok. 16 km (to na tym odcinku doszło do uszkodzenia nawierzchni),

- w latach 2004-2006 etapowo remontowano autostradę o długości ok. 92 km na odcinku od Krzywej do Bielan Wrocławskich,

-  w latach 2006-2009 został wybudowany w nowym śladzie odcinek autostrady A4 od Jędrzychowic do Krzyżowej o długość ok. 51 km wraz z budową nowego węzła Krzyżowa.