Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów okresowych wyposażenia technicznego myjni