Pięcioletni przegląd budynków będących w użytkowaniu GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Lublińcu wraz z podległymi jednostkami