"Sukcesywne dostawy odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Oddziału GDDKiA w Katowicach oraz podległych Rejonów"