Ruszają działania informacyjne ws. rozbudowy DK48 na dwóch odcinkach: w Dęblinie i od granic miasta do Moszczanki

Rozpoczynamy działania informacyjne, dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 48 w Dęblinie i od granic miasta do Moszczanki. Oznacza to, że można składać wnioski i uwagi, w sprawie udostępnionych poniżej rozwiązań projektowych.Chodzi o blisko 8 km drogi od mostu na Wiśle do końca zjazdu z wiaduktu nad linią kolejową w Dęblinie oraz od granic miasta do Moszczanki. Pierwszy etap liczy 1,858 km (od km 153+520 do km 155+378) i leży w Dęblinie, a drugi 6,086 km (od km 158+389 do km 164+475) i znajduje się częściowo w terenie zabudowanym.

 

Planowana inwestycja obejmuje dostosowanie drogi do wymogów technicznych dla klasy dróg GP. Przewidziana jest m.in. przebudowa nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji, by przenosiła obciążenie pojazdów o nacisku 11,5 t/oś. Przebudowane zostaną przejazdy kolejowe, skrzyżowania, zatoki autobusowe i chodniki, a także poszerzona jezdnia z 7 do 9 metrów na odcinku pomiędzy Dęblinem a Moszczanką. Powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych i ciągi rowerowe. W obrębie miasta planowane są m.in. dwa ronda turbinowe na przecięciu z ul. Stężycką, a także z ul. Towarową.

 

Prace przy realizacji planowane są na lata 2021-2023.

 

Poniżej przedstawiamy plany sytuacyjne wraz z krótkim opisem technicznym, a także wzór wniosku.

 

Wnioski i uwagi, dotyczące rozwiązań projektowych, należy składać we właściwym miejscowo urzędzie gminy lub urzędzie miasta do 19 czerwca 2020 roku.